ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, October 7, 2009

மூச்சுக்காற்றுப் போல !!!

ராதேக்ருஷ்ணா

மூச்சுக்காற்றுப் போல் 
எப்பொழுதும் விடாமல்,
ராதேக்ருஷ்ணா , ராதேக்ருஷ்ணா,
 ராதேக்ருஷ்ணா
என்று சொல்லிக்கொண்டே
இருக்கவேண்டும் !
அப்பொழுதுதான் மனதில்
 சமாதானமிருக்கும் ! 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP