ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, October 21, 2009

ஜெயிப்பது மிக சுலபம் !

ராதேக்ருஷ்ணா!


உன்னை யாரும் ஏமாற்றவில்லை !


உன் மனதுதான் உன்னை ஏமாற்றுகின்றது !


முதலில் உன் மனதிடம் ஏமாந்த பிறகே நீ
மற்றவர்களிடம் ஏமாறுகின்றாய் !
அதனால் உன் மனதை முதலில்
ஜெயிப்பாயாக !

தன் மனதை யார் ஜெயிக்கின்றார்களோ
அவர்களே உலகத்தை ஜெயிக்கமுடியும் !

உன் மனதை ஜெயிப்பது மிக சுலபம் !


விடாமல் பகவானுடைய நாமத்தை
சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலே
உன் மனது தானாக அடங்கிவிடும்.


"ராதேக்ருஷ்ணா ! ராதேக்ருஷ்ணா!"
என்று சொல்லிக்கொண்டேயிரு ! ! ! 


உன் மனதை ஜெயிக்கும் ரஹஸ்யம்
பகவான் க்ருஷ்ணனுக்கு மட்டுமே
தெரியும் ! ! !0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP