ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, October 19, 2009

இன்று கோவர்தன பூஜை !
ராதேக்ருஷ்ணா


இன்று கோவர்தன பூஜை !


பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனே 
கோவர்தன பூஜை செய்தான் !


ஆஞ்சனேயரே தூக்கிக் கொண்டு
வந்த உன்னதமான மலை !இந்திரனின் அகம்பாவத்தை அழிக்க
பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் பூஜை
செய்த மலை ! சத் சிஷ்யனாக இருக்கவேண்டுமென்று

எல்லோருக்கும் உபதேசிக்கும் மலை!நந்தகோபரைப் போல் 
பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனுக்கு
தந்தையாய் இருந்து காத்த மலை !கோகுலத்திற்கும், ப்ருந்தாவனத்திற்கும்,
நலம் தரும் மலை!
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய மஹாப்ரபு,
ஸ்ரீமான் மாதவேந்திர புரி, 
ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி,
ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி,
ஸ்ரீமதி மீரா, போன்ற 
உன்னதமான பக்தர்கள்,
ப்ரதக்ஷிணம் செய்த மலை !
தினம் தினம் உன்னதமான பல
பக்தர்கள் கிரி வலம் செய்யும்
அற்புதமான மலை !ஸ்வயம் க்ருஷ்ண ஸ்வரூபமாக
விளங்கும் மலை !யாருக்கு என்ன வேண்டுமோ,
அதை நிறைவேற்றும் மலை !


கோபர்களும், கோபிகைகளும்,
ஆனந்தமாக அனுபவித்த மலை !ஏழு வயது பாலனான கண்ணன் 
தன் சுண்டு விரலால் தூக்கி
உயரப்பிடித்த மலை !


தேவர்களும் தங்கள் அகம்பாவம்
அழியக் காரணமான மலை !


ராதிகாவும் க்ருஷ்ணனோடு
ஆனந்தமாக விளையாடிய மலை !
எல்லா மலைகளுக்கும் 
ராஜனான
கிரிராஜனான
நம்முடைய
கோவர்த்தன மலை !

கிரிராஜனைக் கொண்டாடி,
கிரிராஜனுக்கு நிவேதனம் செய்து,
கிரிராஜனை வலம் வந்து,
கிரிராஜனை ஸ்மரித்து,
கிரிராஜனின் திருவடிகளில் தொழுது,
கிரிராஜனிடம் ப்ரார்த்தித்து,
கிரிராஜனுக்கு அன்னகூடோத்ஸவம் செய்து,
இன்று கோவர்த்தன பூஜை செய்வோம் !
வாருங்கள் ! வாருங்கள் ! வாருங்கள் !


ஜெய் போலோ கிரிராஜனுக்கு! ஜெய் !
ஜெய் போலோ கிரிதர கோபாலனுக்கு ! ஜெய் !
ஜெய் போலோ ராதேக்ருஷ்ணனுக்கு ! ஜெய் !
ஜெய் போலோ மீரா மாதாவுக்கு ! ஜெய் !
ஜெய் போலோ குருஜீ அம்மாவுக்கு ! ஜெய் !


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP