ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, November 8, 2009

சந்தோஷமாக இரு ...ராதேக்ருஷ்ணா

தகப்பனே கொலை செய்ய 
முயற்சித்த போதும்
ப்ரஹ்லாதன்
சந்தோஷமாக இருந்தான் . . .

 சுடுகாட்டு வெட்டியானுக்கு
அடிமையாக்கிய போதும்
ராஜா அரிச்சந்திரன்
சந்தோஷமாக இருந்தான் . . .

பெற்ற பிள்ளையே
கேவலப்படுத்திய போதிலும்
கைகேயி 
சந்தோஷமாக இருந்தாள் . . . 

உறவினர்களே சபை நடுவே
அசிங்கப்படுத்திய போதும்
விதுரர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

அம்புப்படுக்கையில்
வீழ்ந்த போதிலும்
பீஷ்மர்
 சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

இளம் விதவையான
சமயத்திலும்
குந்திதேவி
சந்தோஷமாக இருந்தாள் . . .  
 
 தரித்ரனாக வாழ்ந்த
சமயத்திலும்
குசேலர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

ஊனமாகப் பிறந்து
ஊர்ந்த போதிலும்
கூர்மதாஸர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

பிறவிக் குருடனாக 
இருந்தபோதிலும்
சூர்தாஸர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

மனைவி
அவமானப்படுத்திய போதிலும்
சந்த் துகாராம்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

கணவன்
கஷ்டப்படுத்திய போதும்
குணவதிபாய்  
 சந்தோஷமாக இருந்தாள் . . . 

இருகைகளையும்
வெட்டிய நிலையிலும்
சாருகாதாஸர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

கைகால்களை வெட்டிப்
பாழுங்கிணற்றில் தள்ளியபோதும்
ஜயதேவர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . . 
 
  மஹாபாபியினிடத்தில்
வேலை செய்த போதும்
சஞ்சயன்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

பெற்ற பிள்ளையை
பறிகொடுத்த போதும்
பூந்தானம்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . . 

  கூடப்பிறந்த சகோதரனே
படாதபாடு படுத்தியபோதும்
தியாகராஜர்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . .

நரசிம்மர் சன்னிதியில்
விஷ தீர்த்தம் தந்த போதும்
மஹாராஜா ஸ்வாதித் திருநாள்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . . 
 
 சோழ ராஜனின் சபையில்
கண்ணை இழந்த பின்பும்
கூரத்தாழ்வான்
சந்தோஷமாக இருந்தார் . . . 
 
எப்படி முடிந்தது இவர்களால் ?

ரகசியம்.....

அவர்களோடு பகவான் எப்பொழுதும்
இருக்கின்றான் என்று உணர்ந்ததால் ! ! ! 

பகவான் எப்பொழுதும் கூட இருக்கிறான்
என்று உணர வழி?

விடாத நாம ஜபம்...

அதனால் இனிமேல்
அல்ப விஷயங்களுக்காக 
அழாதே ! ! !

எது எப்படி இருந்தாலும்,
யார் எப்படி நடத்தினாலும்,
எவர் மாறினாலும்,
எதை இழந்தாலும்,
யாரை இழந்தாலும், 
உன் க்ருஷ்ணன் உன்னுடன்
இருக்கின்றான்....

ஆதலால் 


விடாது நாம ஜபம் செய் . . .
திடமாக பகவானை நம்பு . . .

நீயும் சந்தோஷமாக இரு . . .

 இப்போதே சந்தோஷம் தெரிகிறதே !


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP