ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, December 13, 2009

அனாதை !ராதேக்ருஷ்ணா

உலகில் யார் அனாதை ! ? !

இந்த "அனாதை" என்கிற வார்த்தை
எத்தனை பேர் வாழ்க்கையைப்
பாதிக்கிறது தெரியுமா ?

யார் அனாதை ? தேடிப்பார்ப்போமா ?

தாய் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
தந்தை இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
பெற்றோர் இல்லாதவர் அனாதையில்லை! 
சகோதரன் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
சகோதரி இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
கணவர் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
மனைவி இல்லாதவர் அனாதையில்லை! 
மகன் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
மகள் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
குழந்தைகள் இல்லாதவர் அனாதையில்லை! 
தனம் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
சொந்தங்கள் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
நண்பர்கள் இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
உதவிக்கு இல்லாதவர் அனாதையில்லை!
உடல் ஊனமுற்றவர் அனாதையில்லை!
சொந்த வீடில்லாதவர் அனாதையில்லை!
சொந்த நாட்டிலில்லாதவர்
அனாதையில்லை!

   தாயால் கைவிடப்பட்டவர்
அனாதையில்லை!
தந்தையால் ஒதுக்கப்பட்டவர்
 அனாதையில்லை!
பெற்றோரால் தள்ளப்பட்டவர்
அனாதையில்லை!
பிள்ளைகளால் கண்டுகொள்ளப்படாதவர்
அனாதையில்லை!
பந்தங்களால் விரட்டப்பட்டவர்
அனாதையில்லை!
கணவனால் தள்ளிவைக்கப்பட்டவர்
அனாதையில்லை!
மனைவியால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்
அனாதையில்லை!
  பணத்தை இழந்தவர்
அனாதையில்லை!
உடல் பலத்தை இழந்தவர்
அனாதையில்லை!

"அனாதை"
 என்றால்
"நாதன் இல்லாதவர்"
என்று அர்த்தம் . . .

தாயில்லாதவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
தந்தையில்லாதவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
குழந்தைகளில்லாதவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
தனமில்லாதவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
மற்றவர்களால் கைவிடப்பட்டவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
 பரம ஏழைக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
பெரிய பணக்காரனுக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
மெத்தப் படித்தவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
ஒன்றும் தெரியாதவருக்கும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .
  ஆணுக்கும்,பெண்ணுக்கும்,
எல்லோருக்கும்
என்றும்
க்ருஷ்ணன் நாதனாயிருக்கிறான் . . .

க்ருஷ்ணனுக்குத் தான்
நாதனில்லை . . .
அவனை நியமிக்க
ஆளில்லை . . .
அவனை புரிந்துகொள்ள
யாருமில்லை . . .

அதனால் என்றுமே
பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன்
மட்டுமே 
உலகிற்கு ஒரே அனாதை . . .

மற்றவர்க்கெல்லாம்
அனாத நாத தீன பந்தோ
"ராதேகோவிந்தா"

இனி யாரும் அனாதையில்லை...
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP