ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, May 3, 2010

பசி !

ராதேக்ருஷ்ணா

பசி !
உலகின் ஆதாரம் பசி !
வாழ்க்கையின் ரஹஸ்யம் பசி !
எல்லா ஜீவராசிக்கும் பொதுவானது பசி !

பசியாயிருப்பது பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனே !


பசியினால்தான் ஆகாரத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ருசிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சமையலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தாய்ப்பாலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் காய்கறிகளுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பழைய சாதத்திற்கு மரியாதை !

பசியினால்தான் உழைப்பிற்கு மரியாதை !பசியினால்தான் நேர்மைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் நியாயத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தர்மத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பணத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வயலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தண்ணீருக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் மழைக்கு மரியதை !


பசியினால்தான் விவசாயத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விவசாயிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விளைச்சலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சேமிப்பிற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தானியங்களுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சமைப்பவருக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் காய்கறி கடைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பழங்களுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விரதத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ப்ராசதத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் நிவேதனத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வெண்ணைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் நெய்க்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் எண்ணைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தேனுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சோளத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் திணைமாவுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ஊறுகாய்க்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் அப்பளத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வாழைப்பூவுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வாழைத்தண்டிற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் நேரத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ஆரோக்கியத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விலைவாசிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பொருளாதாரத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பதவிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தோட்டங்களுக்கு மரியாதை !

பசியினால் பண்டிகைகளுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் திவசத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் மலத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ஆராய்ச்சிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விஞ்ஞானத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் மெய் ஞானத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வளர்ச்சிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வறட்சிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பஞ்சத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் ஜீவராசிகளுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தாய்மைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தந்தைக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் கல்விக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் காதலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் கல்யாணத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பசும்பாலுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் விருந்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் அன்னதானத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தர்மத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் அனாதை இல்லங்களுக்கு
மரியாதை !


பசியினால்தான் முதியோர் இல்லங்களுக்கு
மரியாதை !


பசியினால்தான் அடுப்பிற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் அக்னிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சூரியனுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் காற்றிற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் மேகத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் கலைகளுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பாத்திரங்களுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் பலவித சுவைகளுக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வேதத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் தெய்வத்திற்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் சுத்தத்திற்கு மரியாதை !


பசியால்தான் பூமிக்கு மரியாதை !


பசியினால்தான் வாழ்க்கைக்கு மரியாதை !


அதனால் ஒரு பொழுதும்
பசியை அல்பமாக நினைக்காதே !


பசியை ஒருநாளும் அவமதிக்காதே !


பசியைத் தள்ளிப்போடாதே !


பசியேயில்லாத ஜீவராசிகளே இல்லை !


ராதேக்ருஷ்ணா

வாழ்வில் பலவிதமான
பசி உண்டு !

எல்லோருக்கும் பொதுவானது
வயிற்றுப்பசி !

குழந்தைகளுக்கு
விளையாட்டுப் பசி !

இளவயதுக்காரர்களுக்கு
உடல் பசி !

படிப்பவர்களுக்கு
கேள்விப்பசி !

படிக்கமுடியாதவர்களுக்கு
அறிவுப் பசி !

பல பெண்களுக்கு
நகைப் பசி !

திருடர்களுக்கு
கொள்ளைப் பசி !

தீவிரவாதிகளுக்கு
கொலைப் பசி !

முதலாளிகளுக்கு
பணப் பசி !

தொழிலாளிகளுக்கு
சம்பளப் பசி !

வியாபாரிகளுக்கு
லாபப் பசி !

சோம்பேறிகளுக்கு
வெட்டிப் பசி !

கொசுக்களுக்கு
ரத்தப் பசி !

ராஜாக்களுக்கு
ராஜ்யப் பசி !

அரசியல்வாதிகளுக்கு
பதவிப் பசி !

சுயநலவாதிகளுக்கு
தன்னலப் பசி !

பொதுநலவாதிகளுக்கு
கடமைப் பசி !

குடிகாரர்களுக்கு
போதைப் பசி !

கவிஞர்களுக்கு
கற்பனைப் பசி !

விஞ்ஞானிகளுக்கு
ஆராய்ச்சிப் பசி !

அடிமைகளுக்கு
சுதந்திரப் பசி !

ஏழைகளுக்கு
உணவுப் பசி !

பணக்காரர்களுக்கு
நிம்மதிப் பசி !

தனிமையிலிருப்பவர்களுக்கு
துணைப் பசி !

கூட்டதிலிருப்பவர்களுக்கு
தனிமைப் பசி !

நோயாளிகளுக்கு
ஆரோக்யப் பசி !

சங்கீதப் பிரியர்களுக்கு
சப்தப் பசி !

பேச்சாளர்களுக்கு
கூட்டப் பசி !

ஊமைகளுக்கு
மொழிப் பசி !

குருடர்களுக்கு
விழிப் பசி !

விரோதிகளுக்கு
சண்டைப் பசி !

தூதுவர்களுக்கு
சமாதானப் பசி !

பதவியிலிருப்பவர்களுக்கு
அதிகாரப் பசி !

பயந்தவர்களுக்கு
தைரியப் பசி !

செடி,கொடிகளுக்கு
தண்ணீர் பசி !

சம்சாரிகளுக்கு
சொத்துப் பசி !

வீரர்களுக்கு
வெற்றிப் பசி !

ஞானிகளுக்கு
ஞானப் பசி !

விரக்தர்களுக்கு
வைராக்யப் பசி !

பக்தர்களுக்கு
பக்திப் பசி !

கோபிகைகளுக்கு
ராசக்ரீடைப் பசி !

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்யருக்கு
ப்ருந்தாவனப் பசி !

ஸ்வாமி ராமானுஜருக்கு
கருணைப் பசி !

ஸ்வாமி விவேகானந்தருக்கு
வீரப் பசி !

மீரா மாதாவிற்கு
நாம சங்கீர்த்தனப் பசி !

ராதிகாவிற்கு
க்ருஷ்ணப் பசி !

உனக்கு என்ன பசி ? ! ?

உன் பசியைப் பொறுத்து
உன் ஆகாரம் !

உன் ஆகாரத்தைப் பொறுத்து
உன் மனம் !

உன் மனதைப் பொறுத்து
உன் இந்திரியங்கள் !

உன் இந்திரியங்களைப் பொறுத்து
உன் உடல் !

உன் உடலைப் பொறுத்து
உன் வாழ்க்கை !

சரியான பசிக்கு
அற்புதமான ஆகாரம் !

இன்று உன் பசியை
தீர்மானம் செய் ! ! !


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP