ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, November 28, 2010

செய் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

முயற்சி செய் . . .

முயல்வது சுலபம் . . .

முயல்வது ஆனந்தம் . . .

முயல்வது உன் உரிமை . . .

முயல்வது உன் கடமை . . .

முயற்சி...உன் ஆனந்தம் . . .

முயற்சி...ஆனந்தரஹஸ்யம் . . .

முயற்சி...உன்னை பலப்படுத்தும் . . .

முயற்சி...உன்னை பக்குவப்படுத்தும்  . . .

முயற்சி...உனக்கு தைரியம் தரும் . . .

முயற்சி...உனக்கு நம்பிக்கை தரும் . . .

முயற்சி...உனக்கு மரியாதையைத் தரும் . . .

முயற்சி...வாழ்வை மாற்றும் . . .

முயற்சி...உன்னை மாற்றும் . . .

முயற்சி...புத்தியை மாற்றும் . . .

முயற்சி...உடலை உபயோகப்படுத்தும் . . .

முயற்சி...மனதிற்கு உற்சாகம் தரும் . . .

முயற்சி...சமுதாயத்தை நேராக்கும் . . .

முயற்சி...சிந்தனையைத் தூண்டும் . . .

முயற்சி...பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் . . .

முயற்சி...அருள் பெற்றுத் தரும் . . .

முயற்சி...மனதிற்கு சமாதானம் தரும் . . .

முயற்சி...காலத்தை சாதகமாக்கும் . . .

முயற்சி...நல்லனவெல்லாம் செய்யும் . . .

முயற்சி...நல்லவற்றையெல்லாம் தரும் . . .

முயற்சி...தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் . . .

முயற்சி...எல்லைகளை மாற்றும் . . .

முயற்சி...அதிசயங்களை நிகழ்த்தும் . . .

முயற்சி...சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யும் . . .

முயற்சி...உன்னை சுத்திகரிக்கும் . . .

முயற்சி...உனக்கு உன்னை புரியவைக்கும் . . .

முயற்சி...உலகை வசப்படுத்தும் . . .

முயற்சி...புரட்சியைத் தூண்டும் . . .

முயற்சி...அடிமைத்தளையை உடைத்தெறியும் . . .

முயற்சி...வெற்றியைத் அடிமையாக்கும் . . .

முயற்சி...நஷ்டத்தை லாபமாக்கும் . . .

முயற்சி...இழப்பை ஈடு செய்யும் . . .

முயற்சி...கனவை நினைவாக்கும் . . .

முயற்சி...இயலாமையை மாற்றிக்காட்டும் . . .

முயற்சி...கோபத்தைத் தணிக்கும் . . .

முயற்சி...ஒற்றுமையைத் தரும் . . .

முயற்சி...தெய்வத்தையும் தரும் . . .

முயற்சி உடையார் தோல்வி அடையார் . . .

முயற்சி உடையாரை தெய்வமும் கொண்டாடும் . . .

முயற்சி உடையாருக்கு உலகம் அடிமை . . .

முயற்சி . . .பலம். . .வாழ்க்கை . . .ஆனந்தம் . . .

அதனால் செய் . . .
விடாமுயற்சி செய் . . .
உயிர் போகும்வரை முயற்சி செய் . . .

உயிரே போனாலும் முயற்சி செய்  . . .

செய் . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP