ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, November 5, 2010

சத்சங்க தீபாவளி . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

சத்சங்கம் கேட்பதே
தீபாவளிதான் . . .

அதுவும் தீபாவளியைப் பற்றி
சத்சங்கம் கேட்பதே பரமசுகம் . . .

தீபாவளியை
சரியாக புரிந்துகொள் . . .

தீபாவளியை
ஒழுங்காகக் கொண்டாடு . . .


 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP