ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, December 11, 2010

பிச்சைக்காரன் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

பிச்சைக்காரன் . . .

நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் . . .

பல வருடங்களாக
உண்மையான அன்பிற்காக
ஏங்கும் ஒரு பிச்சைக்காரன் . . .

பல யுகங்களாக
தெளிவான ஞானத்திற்க்காக
ஏங்கும் ஒரு பிச்சைக்காரன் . . .

பல ஜன்மங்களாக
வைராக்கியத்திற்க்காக அலையும்
ஒரு பிச்சைக்காரன் . . .

பல கோடி வருஷங்கள்
மனிதர்களின் பின்னால்
அலைந்துகொண்டிருக்கும்
முட்டாள் பிச்சைக்காரன் . . .

பல சமயங்களில்
தெய்வத்தின் அனுக்ரஹத்தை
அவமதித்துவிட்டு,அதனைத் தேடும்
பைத்தியக்கார பிச்சைக்காரன் . . .

ஆசை வயப்பட்டு எதையோ கேட்டு,
தெய்வம் தந்ததை ஒதுக்கிவிட்டு,
பிறகு அதற்க்காக அழும்
அவசரக்கார பிச்சைக்காரன் . . .

 மனிதர்களின் வெளி வேஷத்தையும்,
சுயநலத்தையும் உள்ளபடி பார்த்துவிட்டு,
பயந்து நடுங்கி தெய்வத்தின்
தயவிற்க்காக பிச்சை கேட்கும்
பாவப்பட்ட பிச்சைக்காரன் . . .

பிச்சை இன்னும் முடியவில்லை . .. 0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP