ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, February 15, 2011

வென்றே தீருவேன் !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
வெல்வேன் . . .
என் அஹம்பாவமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் பொறாமையே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் பயமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் சந்தேகமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் சுயநலமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் குழப்பமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் அசிரத்தையே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் கழிவிரக்கமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் தோல்வி மனப்பான்மையே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் பாபங்களே . . .
நான் உங்களை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என்  பூர்வ ஜன்ம கர்ம வினையே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் கெட்ட எண்ணங்களே . . .
நான் உங்களை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் அறியாமையே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என்னைப் பற்றியிருக்கும் நோய்களே . . .
நான் உங்களை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் காமமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என் கோபமே . . .
நான் உன்னை வெல்வேன் !

வெல்வேன் . . .
என்னை அழிக்கும் குணங்களே . . .
நான் உங்களை வெல்வேன் !

நிச்சயம் வெல்வேன் . . .
இதில் தவறமாட்டேன் . . .
நான் தோற்கமாட்டேன் . . .

க்ருஷ்ணன் என்னோடு இருக்கிறான் !
நாமஜபம் என்னோடு இருக்கிறது !
குரு ஆசிர்வாதம் உள்ளது !

அதனால் சந்தேகமேயில்லை !

நான் வெல்வேன் . . .
வென்றே தீருவேன் . . .0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP