ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, April 7, 2011

மனம் கொள் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா

உலகம் என்ன தரப்போகிறதோ
என்று ஏங்காதே . . .
உலகம் எதைத் தந்தாலும்
ஏற்கும் மனம் கொள் ! ! !

உலகம் என்ன சொல்லப் போகிறதோ
என்று பயப்படாதே . . .
உலகம் என்ன சொன்னாலும்
கலங்காத மனம் கொள் ! ! !

உலகம் எப்படி நடத்துமோ
என்று நடுங்காதே . . .
உலகம் எப்படி நடத்தினாலும்
ஜெயிக்கும் மனம் கொள் ! ! !

 உலகம் எப்படி ஏமாற்றுமோ
என்று குழம்பாதே . . .
உலகம் எப்படி ஏமாற்றினாலும்
ஏமாறாத மனம் கொள் ! ! !

உலகத்தில் எப்படி வாழப்போகிறேனோ
என்று புலம்பாதே . . .
உலகத்தில் எப்படியும் வாழ்ந்தே தீருவேன்
என்னும் மனம் கொள் ! ! !

உலகம் என்னை ஏற்குமா
என்று சந்தேகப்படாதே . . .
 உலகம் என்னை ஏற்றுத்தான் ஆகவேண்டும்
என்ற திடம் கொள் ! ! !

உலகில் நான் வீணாகிவிடுவேனோ
என்று அழுதுகொண்டிருக்காதே . . .
உலகில் நான் சாதித்துக்காட்டுவேன்
என்ற வைராக்யம் கொள் ! ! !

உலகில் எனக்கு வாழ அதிகாரம்
இல்லை என்று உளராதே . . .
உலகில் நான் சந்தோஷமாக வாழவே
வந்திருக்கிறேன் என்று நினவில் கொள் ! ! !

உலகம் என்னை மதிப்பதில்லை
என்று அஹம்பாவத்தில் ஆடாதே . . .
உலகம் என்னை மதிக்கும்படியாக
காரியம் செய்வேன் என்று நம்பிக்கை கொள் ! ! !

உலகத்தில் யாரும் எனக்கு
உதவவில்லை என்று பழிபோடாதே . . .
உலகம் உதவவில்லையென்றாலும்
நான் வாழ்ந்துகாட்டுவேன் என்ற மனம் கொள் ! ! !

உலகம் என்பது சில தேசங்கள் ! ! !
உலகம் என்பது பல கோடி மனிதர்கள் ! ! !
உலகம் என்பது சில மொழிகள் ! ! !
 உலகம் என்பது பல பழக்கவழக்கங்கள் ! ! ! 

அவ்வளவு தான் ! ! !
இந்த உலகிற்காகவா நீ பயப்படுகிறாய் ! ? !

என்ன கொடுமை இது ? ? ?

இனி உலகம் உனக்குச் சொந்தம் என்று நம்பு ! ! !
இனி உலகில் வாழ உனக்கு அருகதை உண்டு ! ! !

வாழ்ந்துவிடு  . . .
உலகத்தை மறந்துவிடு . . .
உலகத்தை ஜெயித்துவிடு . . .0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP