ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, August 28, 2011

ஒரே கவலை . . .

ராதேக்ருஷ்ணா


என் வாழ்க்கை
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் உடல்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் பெற்றோர்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் படிப்பு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் திறமை
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . . 
 
என் பலம்
 பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் சக்தி
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் தைரியம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் நம்பிக்கை
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
 
என் புத்திசாதுர்யம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் அறிவு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் மனம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் குணம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . . 

என் புலன்கள்  
  பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் குடும்பம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . . 

என் வெற்றி
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . . 

என் சந்தோஷம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் லாபம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் ஆரோக்கியம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் லக்ஷியம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .
  
என் சிரிப்பு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் அழகு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் சேமிப்பு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் ஆடைகள்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் மதிப்பு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் புகழ்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் வசதி
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் சௌகரியங்கள்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் நண்பர்கள்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் பக்தி
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் நாமஜபம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் ஞானம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் வைராக்கியம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் ஐஸ்வர்யம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் குதூகலம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் நுண்ணறிவு
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் குரு
  பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

என் ராதேக்ருஷ்ணாசத்சங்கம்
பத்மநாபர் தந்த ப்ரசாதம் . . .

இத்தனை ப்ரசாதங்கள் தந்துவிட்டான் . . .
இன்னும் தந்துகொண்டேயிருக்கிறான் . . .
இன்னமும் தரப்போகிறான் . . .

இதை உள்ளபடி அனுபவிக்க
எனக்குத் தெரியவில்லையே ? ! ?

இதுதான் என் ஒரே கவலை . . . 

என்ன செய்வேன் நான் ? ? ?

 நீயாவது பதில் சொல்லேன் . . .
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP