ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, September 28, 2011

வாழ்க ! வாழ்க ! வாழ்க !

ராதேக்ருஷ்ணா

யாவரும் நலமாயிருக்கட்டும் !

பூமி குளிரட்டும் !

தேவையான மழை பொழியட்டும் !

சுத்தமான ஆகாரம் கிடைக்கட்டும் !

நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கட்டும் !

ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !

சமாதானம் பெருகட்டும் !

தீவிரவாதம் அழியட்டும் !

வியாதிகள் இல்லாமல் போகட்டும் !


ஆனந்தம் தாண்டவமாடட்டும் !

பக்தி அதிகமாகட்டும் !

எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கட்டும் !

ஏழ்மை இல்லாமல் போகட்டும் !

சாதிகள் அழிந்துபோகட்டும் !

பெண்ணடிமை எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

போலிகள் திருந்தட்டும் !

லஞ்சம் ஒழியட்டும் !

அருள் கூடட்டும் !

அன்பு பரவட்டும் !

வாழ்க . . . வாழ்க . . . வாழ்க . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP