ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, January 14, 2012

யோகியாய் மாறுவோம் ! ! !


ராதேக்ருஷ்ணா


இந்தப் போகியில்
மதமாற்றம்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
லஞ்ச லாவண்யம்
 எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
ஏழைகளின் ஏழ்மை
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
பெண்களின் கஷ்டங்கள்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
பெற்றோர்களின் மனவருத்தங்கள்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
வயதானவர்களின் கண்ணீர்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
குடும்பச் சண்டைகள்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
இளைஞர்களின் சோம்பேறித்தனம்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
தீவிரவாதிகளின் தீவிரவாதம்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
பாரதத்தின் கஷ்டங்கள்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
எல்லோருடைய மனதின் வலிகள்
எரிந்து சாம்பலாகட்டும் !

இந்தப் போகியில்
நமது பக்தி
ஓங்கி வளரட்டும் !

இந்தப் போகியில்
க்ருஷ்ண நாம ஜபம்
ஓங்கி வளரட்டும் !

இந்தப் போகியில்
நாம் யோகியாய் மாறுவோம் ! ! !


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP