ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, February 10, 2012

என் வாழ்க்கை . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
என் வாழ்க்கை !

என் வாழ்க்கை
என்னை நேசிக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை மதிக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை கொண்டாடுகிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை ரசிக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை கொஞ்சுகிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை உயர்த்துகிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை பக்குவப்படுத்துகிறது !

என் வாழ்க்கை
எனக்கு உதவுகிறது !

என் வாழ்க்கை
எனக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னை ஆசிர்வாதிக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்க்கு உதவுகிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னிடம் விளையாடுகிறது !

என் வாழ்க்கை
எனக்கு அறிவைத் தருகிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னுடன் இருக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
எனக்கு பலம் தருகிறது !

என் வாழ்க்கை
எனக்கு சொல்லிக்கொடுக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என்னோடு இருக்கிறது !

என் வாழ்க்கை
என் பலம் . . .

என் வாழ்க்கை
என் தனம் . . .

என் வாழ்க்கை
என் வெற்றி . . .

என் வாழ்க்கை
என்னிடம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது
நான் ஏன் என் வாழ்க்கையின் மேல்
நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது ? ! ?

என் வாழ்க்கை
என்னை ரசிக்கும்போது
நான் ஏன் என் வாழ்க்கையை
ரசிக்கக்கூடாது ? ! ?

என் வாழ்க்கை
என்னிடம் அக்கறையோடு
நடக்கும்போது,
நான் ஏன் என் வாழ்க்கையில்
அக்கறை கொள்ளக்கூடாது ? ! ?

யார் வேண்டுமானாலும்,
என்ன வேண்டுமானாலும்,
சொல்லட்டும் . . . நினைக்கட்டும் !

என் வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை !

அதை நான் வாழ்ந்தே தீருவேன் . . .

என் வாழ்வே உனக்கு நன்றி  . . .

நீயும் உன் வாழ்க்கையை ரசி . . .

நீயும் உன் வாழ்க்கையை அனுபவி . . .

நீயும் உன் வாழ்க்கையை மதி . . .

நீயும் உன் வாழ்க்கையை உபயோகப்படுத்து !0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP