ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, April 1, 2012

ராமன் எத்தனை ராமனடி !

ராதேக்ருஷ்ணா


ராம் . . .
ஸ்ரீராம் . . .
சீதாராம் . . .
ஜய் ஸ்ரீ சீதாராம் . . .


ராமன் எத்தனை ராமனடி !


ஜய் தசரத ராம் . . .
பித்ரு வாக்யத்தைக் காப்பாற்றினவன் !
 
 ஜய் கௌசல்யா ராம் . . .
பெற்ற வயிற்றை பெருமைப்படுத்தினவன் !
 
ஜய் அயோத்யா ராம் . . .
மக்களை தன் வசப்படுத்தினவன் !

ஜய் வசிஷ்ட ராம் . . .
குருவின் உபதேசத்தை செயல்படுத்தினவன் !

 ஜய் விஸ்வாமித்ர ராம் . . .
குருவின் பாரத்தைத் தீர்த்தவன் !

ஜய் கைகேயி ராம் . . .
கைங்கர்ய சிகாமணியாய் மாற்றினவன் !

ஜய் சுமித்ரா ராம் . . .
பகவத் பாகவத பக்தியை நிரூபித்தவன் !

ஜய் லக்ஷ்மண ராம் . . .
பக்தனை சொத்தாய் கருதியவன் !

ஜய் பரத ராம் . . .
பொறுப்பையும் பெருமையையும் தந்தவன் !

 ஜய் சத்ருக்ன ராம் . . .
பாகவத பக்தியை கொண்டாடினவன் !

ஜய் சீதா ராம் . . .
பத்னியின் காதலுக்குத் தன்னைத் தந்தவன் !

ஜய் ஜனக ராம் . . .
பக்தனின் வார்த்தைக்குக் கட்டுப்பட்டவன் !

ஜய் அகல்யா ராம் . . .
பக்தையைப் பதிவிரதையென்று சொன்னவன் !

ஜய் குக ராம் . . .
நட்பை,நண்பனை ரசித்தவன் !

ஜய் வனவாச ராம் . . .
வைராக்கியத்தைச் சொல்லித்தந்தவன் !

ஜய் சபரீ ராம் . . .
மோக்ஷத்திற்கு சாக்ஷியாய் நின்றவன் !

ஜய் சுக்ரீவ ராம் . . .
நட்பிற்கு மரியாதை செய்தவன் . . .

ஜய் ஆஞ்சனேய ராம் . . .
பக்தனுக்குத் தன்னை தானம் தந்தவன் !

ஜய் விபீஷண ராம் . . .
சரணாகத வத்சல ராஜாதி ராஜன் !

ஜய் வால்மீகி ராம் . . .
ராமாயணத்தைத் தந்தவன் !

ஜய் லவகுசா ராம் . . .
ராமாயணத்தைப் ப்ரகடனம் செய்தவன் !

இன்னும் எத்தனையோ ராமன் . . .

என் ராமன் . . .
ஜய் கோபாலவல்லி ராம் . . .
க்ருஷ்ணனாய் லீலை செய்பவன் . . .

உன் ராமன் . . .
யோசி . . . கண்டுபிடி . . . அனுபவி . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP