ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, July 7, 2012

கடைசி இரவாய் . . .

 ராதேக்ருஷ்ணா


அற்புத இரவு !
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !புரீ க்ஷேத்திரத்தில்
பலராமனின் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !சுபத்ரா தேவியின்
 தாலாட்டைக் கேட்டுக்கொண்டே
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !அன்னதான பிரபு ஜகன்னாதனின்
மடியில் படுத்து
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யரின்
திருவடியைக் கட்டிக்கொண்டு
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !ஸ்ரீ ஹரி தாஸ் யவனின்
மிருதுவான சிரிப்பை ரசித்துக்கொண்டு 
 சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !ஸ்ரீ ஜயதேவரின் அஷ்டபதியை 
கனவில் புலம்பிக்கொண்டு
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !நீலாசலமான புரீ க்ஷேத்திரத்தில்
 சலனமில்லாமல் சமத்தாய்
சுகமாய் தூங்கப்போகிறேன் !


இதுவே நான் தூங்கும்
கடைசி  இரவாய் இருக்கக்கூடாதா ? ! ?  


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP