ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, July 24, 2012

இன்றோ திருவாடிப்பூரம் !

ராதேக்ருஷ்ணா 

இன்றோ திருவாடிப்பூரம் !இன்றோ நம் கோதை பிறந்தாள் !இன்றோ பெரியாழ்வார் பெற்றார் !
இன்றோ வடபத்ரசாய் மகிழ்ந்தான் !இன்றோ துளசி நெகிழ்ந்தது !இன்றோ விண்ணவர் மகிழ்ந்தனர் !இன்றோ மண்ணவர் திருந்தினர் !இன்றோ நாம ஜபம் ஜெயித்தது !இன்றோ க்ருஷ்ண ப்ரேமை சித்தித்தது  !
இன்றோ கலி கெட்டது !
இன்றோ பூமி சிலிர்த்தது !
இன்றோ பாபங்கள் அழிந்தது !இன்றோ க்ருஷ்ணன் திளைத்தான் !
இன்றோ ரங்கன் மயங்கினான் !இன்றோ ஸ்ரீநிவாசன் புலம்பினான் !இன்றோ ஞானம் பிறந்தது !இன்றோ வைராக்கியம் வந்தது !இன்றோ ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ப்ருந்தாவனமானது !இன்றோ இடைச்சிகள் காதலடைந்தது !இன்றோ பிராமணர்கள் அடங்கியது !இன்றோ நமக்கு பக்தி வந்தது !இன்றோ கோபாலவல்லி
ஆண்டாள் கைக் கிளியானது !இன்றே தான் . . .0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP