ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, August 25, 2012

வரமா அல்லது சாபமா ? ? ?

ராதேக்ருஷ்ணா


வியாதிகள் . . .
வரமா அல்லது சாபமா ? ? ?

 உடலை நேசிப்பவருக்கு
வியாதி ஒரு சாபமே . . .

ஏனெனில் ;
முதலில் நாக்கைக் கட்டுப்படுத்தவேண்டும் !
பிறகு ஆசையை அடக்கவேண்டும் !

இவையிரண்டும் உடல் மேல் ஆசை
உள்ளவரை மிகவும் கஷ்டமான காரியம் !

ஆனால் பகவானையும்,
பக்தியையும் நேசிப்பவருக்கு
வியாதி ஒரு ஆசிர்வாதம் !

ஸ்ரீ நாராயண பட்டத்திரிக்கு
பக்கவாதம் என்னும் வியாதியே
அவரை நாராயணீயம் எழுத வைத்தது !


வாசுதேவ கோஷுக்கு அவரின் தொழு நோயே அவருக்கு ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்யரின்
தரிசனத்தை பெற்றுத் தந்தது !


ஸ்ரீ நாராயண தீர்த்தருக்கு அவரின்
வயிற்று வலியே வராஹ தரிசனத்தையும்,
க்ருஷ்ண லீலா தரங்கினியையும் தந்தது !


ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவரின்
உடல் புண்களே அவருக்கு ஸ்ரீ சைதன்யரின்
பரிபூரண ப்ரேமையைக் கொடுத்தது !


பீஷ்ம பிதாமகருக்கு அவரின் உடலில்
தைத்த அம்புகளின் வலியே அவரை
சஹஸ்ர நாமத்தை சொல்ல வைத்தது !மாறனேரி நம்பிக்கு ராஜ பிளவை நோயே
அவருக்கு ஆளவந்தாரின் அனுக்ரஹத்தையும்
மோக்ஷத்தையும் சாபல்யமாக்கியது !இப்படி பல மஹாத்மாக்களின்
வாழ்வில் வியாதிகளே மிகப்பெரிய
மாற்றத்தையும், பக்குவத்தையும்
கொண்டுவந்திருக்கிறது . . .நீ வியாதிகளை வரவேற்க வேண்டாம் !
ஆனால் வியாதிகளில் துவண்டு போகாமலிரு !


இதுவே நான் சொல்லும் விஷயம் !


நீ வியாதியால் வாடும் வெறும் உடலல்ல !
நீ வியாதியே இல்லாத சுத்தமான ஆத்மா !


வியாதிகள் உன் வாழ்வை தீர்மானிப்பதில்லை !
பக்தியே உன் வாழ்வை நிர்ணயிக்கிறது !


உடலை கவனித்துக்கொள் !
வியாதி வராமல் காத்துக்கொள் !
வியாதி வந்தால் சரி செய்து கொள் !


வியாதிக்காக மனமுடைந்து போகாதே !
வியாதியில் வாழ்வை வெறுக்காதே !


வியாதியை வெல்ல முயற்சி செய் !


வியாதியில்லாமல் நீ வாழ
என்றும் என் வாழ்த்துக்கள் . . .


நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் !
இது சத்தியமான ஒரு வாக்கு . . .
இதை என்றும் மறவாதே . . .0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP