ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, August 27, 2012

வேறு . . .வேறு . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
கனவு வேறு ;
நிஜம் வேறு . . .
 
 
ஆசை வேறு ;
லக்ஷியம் வேறு . . .
 
 
தேவை வேறு ;
தேடல் வேறு . . .
 
 
நினைப்பது வேறு ;
நடப்பது வேறு . . .
 
 
எதிர்பார்ப்பு வேறு ;
கிடைப்பது வேறு . . .
 
 
படிப்பு வேறு ;
உழைப்பு வேறு . . .
 
 
சேமிப்பு வேறு ;
செலவு வேறு . . .
 
 
சுயநலம் வேறு ;
பொதுநலம் வேறு . . .
 
 
வயசு வேறு ;
பக்குவம் வேறு . . .
 
 
இயல்பு வேறு ;
நடிப்பு வேறு . . .
 
 
வார்த்தை வேறு ;
அர்த்தம் வேறு . . .
 
 
பயம் வேறு ;
தைரியம் வேறு . . .


உள்ளம் வேறு ;
புத்தி வேறு . . .


உற்சாகம் வேறு ;
சம்பாத்தியம் வேறு . . .


உண்மை வேறு ;
புரிதல் வேறு . . .


நன்மை வேறு ;
முயற்சி வேறு . . .
 
 
உலகம் வேறு ;
யதார்த்தம் வேறு . . .
 
 
விதி வேறு ;
வினை வேறு . . .இத்தனை முரண்பாடுகளின்
சங்கமமே வாழ்க்கை . . .


இத்தனை வேற்றுமையில் ஒரு
ஒற்றுமை ஒன்றே ஒன்று . . .


அது க்ருஷ்ணன் நம்மோடு இருப்பதே !


அதனால் க்ருஷ்ணனை நினை . . .
அவனுக்காக வாழ் . . .
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP