ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, September 23, 2012

அன்புக்கு நான் அடிமை !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
ராதாவின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய நாயகியான
ராதிகா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
 
 
 
ப்ரேம ரூபிணி நீளா தேவியின் அவதாரமான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
வ்ருஷபானு தேவரின் செல்ல புத்ரியான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
கீர்த்தி ராணி தேவியின் குழந்தையான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
பர்சானாவின் அழகு ராஜகுமாரியான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !


லலிதா,விசாகா,சுதேவி, துங்கவித்யா,
இந்துலேகா,சித்ரா,சம்பகலதா,ரங்கதேவி
ஆகிய அஷ்ட சகிகளின் தலைவியான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
உலகில் க்ருஷ்ண பக்தர்களுக்கு தாயான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
ராச மண்டலத்தின் ஆனந்த வேதமான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
க்ருஷ்ணனின் இதயத்தில் அன்புமய ரூபமான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
ஜயதேவரின் கீத கோவிந்த ரஹஸ்யமான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
கலியுகத்தில் சைதன்யரின் அவதாரமான
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !
 
 
 சேவா குஞ்சத்தில் க்ருஷ்ணனும்
எவளிடம் சரணாகதி செய்து 
அன்பிற்காக கையேந்துகிறானோ
அந்த ப்ரேம ஸ்வரூபியான என்
ராதா ராணியின் அன்புக்கு நான் அடிமை !


ஹே ராதே !
இன்று உன் பிறந்த நாள் !
 
 
உன் குழந்தையான நான்
உன் பிறந்த நாளுக்கு என்ன பரிசு தர ?


க்ருஷ்ணனிடம் அவன் பிறந்த நாளுக்கு
என்ன தர என்று கேட்டேன் ?

அவன் தன்னைப் பரிசாக
எனக்குத் தந்து விட்டான் !
 
 
 
ஒன்று செய்யலாமா ? ! ?
பேசாமல் நீ என் இதயத்துள்
நிரந்தரமாக குடியேறி விடு !
 
 
அப்பொழுது நீ என்னிடம் உள்ள
உன் க்ருஷ்ணனை ரஹஸ்யமாய்
வித விதமாய் அனுபவிக்கலாம் !
 
 
இதுவே உன் பிறந்த நாளுக்கு
நான் தரும் பரிசு !
 
 
சரி . . . சரி . . .
சீக்கிரம் என் இதயத்தில்
குடியேறிவிடு . . .
 
உன் க்ருஷ்ணனை
உள்ளபடி அனுபவித்துக்கொள் !
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP