ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, September 28, 2012

போதுமடா சாமி !

ராதேக்ருஷ்ணா


வியாதிகள் !

உலகில் அதிசயமான ஒன்று !


உலகிலிருந்து பூரணமாக அழிக்கவே
முடியாத மாயா ரஹஸ்யம் !
 
 
 
வியாதிகள் பலவிதம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு பூர்வ ஜன்ம
கர்ம வினை காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு நம்முடைய
அசிரத்தையே காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு நாம் வாழும்
சூழ்நிலை காரணம் !


சில வியாதிகளுக்கு நம்முடைய
பழக்கவழக்கங்கள் காரணம் !


சில வியாதிகளுக்கு நம்முடைய
அஜாக்கிரதையே காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு நம்மை
சுற்றி இருப்பவர்கள் காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு விபரீத
ஆசைகள் காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு நம்
ஆகாரமே காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு நம்
பரம்பரை காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு
பயமே காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு
மனமே காரணம் !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு
காலம் காரணம் !
 
 
ஆனால் இதில் சில
வியாதிகளுக்கு வைத்தியம் உண்டு !
 
 
சில வியாதிகளுக்கு
வைத்தியம் செய்து பலனில்லை !


சில வியாதிகள் தானாகவே
வந்தது போல் போய் விடும் !
 
 
இந்த வியாதிகளை
ஆராய்ந்து நீ தெளிவாகு !
 
 
உன் வியாதிக்கு தகுந்தார் போல்
 வைத்தியமும், மருந்தும் !


இருக்கும் வரை ஆரோக்கியம்
மிக மிக அவசியமாயிற்றே !


என்றும் ஆரோக்கியமாயிரு !


ஆனால் நம்முடைய
சனாதனமான இந்து தர்மம்
சொல்கிறது !

ஜனனம், மரணம், மூப்பு
கொண்ட இந்த சம்சாரமே வியாதி !


ஒரு வியாதியும் உனக்கு
வரக்கூடாதென்றால்,
நீ இங்கே பிறக்கவே கூடாது !

பிறவி இருக்கும் வரை வியாதி உண்டு !


அதனால் எடுத்த பிறவிகள்
போதுமென்று தெளிவாக
முடிவெடுத்து இனி
சம்சார வியாதி வரமாலிருக்க
க்ருஷ்ண நாமத்தை ஜபி !


போதுமடா சாமி . . . வியாதிகள் !

போதுமடா சாமி . . . வைத்தியம் !

போதுமடா சாமி . . . வைத்தியர்கள் !

போதுமடா சாமி . . . வைத்தியசாலைகள் !


எல்லோரும் நன்றாயிருங்கள் !
எல்லோரும் ஆரோக்கியமாயிருங்கள் !
எல்லோரும் சுகமாயிருங்கள் !


உங்கள் வியாதிகள் சரியாகட்டும் !
உங்கள் ஆரோக்கியம் கூடட்டும் !
உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்கட்டும் !
உங்கள் குடும்பம் நிம்மதியாயிருக்கட்டும் !


நீ ஆரோக்கியமாய் இருப்பதை
நான் விரும்புகிறேன் !

நீ ஆரோக்கியமாய் இருப்பதையே
க்ருஷ்ணன் விரும்புகிறான் !

நீ ஆரோக்கியமாய் இருப்பதையே
உன் நலம் விரும்பிகள் விரும்புகின்றனர் !

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் !
 
 
எல்லோருக்கும் இந்த குறைவற்ற
செல்வம் கிடைக்க க்ருஷ்ணா அருள் செய் !
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP