ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, February 14, 2013

அதெப்படி ? ? ?

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
நினைக்கிறேன் !
ஆனால் நினைப்பதில்லை !
 
 
 
பத்மநாபா எப்பொழுதும்
உன்னை நான் நினைப்பதில்லை !
 
எனக்கு தோன்றும்போதுதான்
பத்மநாபா உன்னை நான் நினைக்கிறேன் !
 
 
 
காலையில் எழுந்திருக்கும்போதே
நான் உன்னை நினைப்பதில்லை !
 
சில நாள் படுக்கையிலிருந்து
எழும் போது நான் உன்னை நினைப்பேன் !
 
 
 
இரவு படுக்கப் போகும்போதேல்லாம்
நான் உன்னை நினைப்பதில்லை !
 
பத்மநாபா ! சில இரவுகள் மட்டுமே
உன்னை நான் சும்மா  நினைக்கிறேன் !
 
 
 
எல்லா காரியங்களிலும்
நான் உன்னை நினைப்பதில்லை !
 
சில காரியங்கள் செய்யும்போது
பத்மநாபா நான் உன்னை நினைக்கிறேன் !
 
 

சிரத்தையோடு நான் உன்னை
நினைப்பதில்லை !


ஆசையோடு நான் உன்னை
நினைப்பதில்லை !
 
 
பக்தியோடு நான் உன்னை
நினைப்பதில்லை !
 
 
வினயத்தோடு நான் உன்னை
நினைப்பதில்லை !
 
 
ஆனாலும் சில சமயங்களில்
எனக்குத் தெரியாமலேயே
உன் நினைவு எனக்கு வருகிறது !
 
 
அது எப்படி ? ! ?
 
 
எனக்கு ரொம்ப நாளாக
இந்த விஷயத்தில் சந்தேகம் !
 
 
இன்று புரிந்தது ! ! !
 
அதுதான் சத்தியம் !
அதுதான் நிச்சயம் !
 
 
நான் உன்னை மறந்துவிடுகிறேன் !
 
நான் உன்னை நினைப்பதேயில்லை !
 
ஆனாலும் உன் நினைவு
வருகிறதே அதெப்படி ? ? ?
 
 
நான் உன்னை நினைப்பதேயில்லை,
நீயோ என்னை மறப்பதேயில்லை ! ! !
 
இதான் ரஹஸ்யம் ! ! !
 
 
ஆஹா . . . கண்டுபிடித்துவிட்டேன் !
இல்லை இல்லை ! ! !
பத்மநாபா ! நீயே புரியவைத்தாய் !
 
 
என்னால் இதை தாங்க முடியவில்லை !
 
நீயேன் என்னை நினைக்கிறாய் ?
 
நான் என்ன நம்மாழ்வாரா ?
நான் என்ன திவாகர முனியா ?
நான் என்ன பில்வமங்கள ரிஷியா ?
நான் என்ன ஸ்வாமி இராமானுஜரா ?
நான் என்ன நிகமாந்த தேசிகரா ?
நான் என்ன ஸ்வாதி திருநாளா ?
 
இல்லை...இல்லை...இல்லை...
 
 
 நீ நினைப்பதை எப்பொழுதெல்லாம்,
எனக்கு புரியவைக்கிறாயோ,
அப்பொழுது மட்டுமே
நான் உன்னை நினைக்கிறேன் ! ! !
 
 
ஏதோ உன் கருணை,
நான் உன்னை நினைக்கிறேன் ! ! !
 
இப்படியே நீ என்னை
நினைத்துக்கொண்டிரு ! ! !
 
 
இது தான் நான் கடைத்தேற ஒரே வழி !
 
வேறு வழியே எனக்கு இல்லை !
 
 
அப்பாடா ! ! !
இன்றே எனக்கு நிம்மதி ! ! !  

 என் மனது இன்றே சாந்தி
அடைந்தது ! ! !
 
என் மனது இன்றே நிறைவு
பெற்றது ! ! !
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP