ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Saturday, February 16, 2013

மிக மிக அருகில் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
நஷ்டமெல்லாம் நஷ்டமல்ல !
 
 
துக்கமெல்லாம் துக்கமல்ல !
 
 
பிரச்சனையெல்லாம் பிரச்சனையல்ல !
 
 
அவமானமெல்லாம் அவமானமல்ல !
 
 
தோல்வியெல்லாம் தோல்வியல்ல !
 
 
பயமெல்லாம் பயமல்ல !
 
 
கேள்வியெல்லாம் கேள்வியல்ல !
 
 
குழப்பமெல்லாம் குழப்பமல்ல !
 
 
விட்டுத் தள்ளு . . .
 
 
வாழும் வரை நிம்மதியாய் இரு !
 
 
நடப்பதெல்லாம் நடக்கட்டும் !
 
 
காட்டில் இருக்கும் புழு, பூச்சிக்கும்
எல்லாம் உண்டு ! ! !
 
 
மரம் செடி கொடிக்கும்
எல்லாம் உண்டு ! ! !
 
 
காலம் உனக்கு சிவப்பு
கம்பளம் விரிக்கும் ! ! !
 
 
வாழ்க்கை உனக்கு பச்சைக்
கொடி காட்டும் ! ! !
 
 
உலகம் உன்னை மலர் தூவி
வரவேற்கும் நாள் மிக அருகில் !
 
 
மிக மிக அருகில் ! ! !
 
ஒதுக்கிய உலகம்,
உன் பின்னால் வரும் ! ! !
 
 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP