ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, November 9, 2016

புதிய விடியல்

புதிய விடியல்...
புத்தம் புதியதாய் ஒரு விடியல்...

நம்பிக்கை விடியல்...
நல்லதோர் விடியல்...

சுத்தமான விடியல்...
சுத்தப்படுத்தும் விடியல்...

சாமானியனுக்கான விடியல்...
சாந்தி தரும் விடியல்...

உற்சாகமான விடியல்...
உள்ளம் சிலிர்க்கும் விடியல்...

உழைப்பிற்கான விடியல்...
உண்மையான விடியல்...

நேர்மைக்கான விடியல்...
நெடுநாளாய் ஏங்கின விடியல்...

பதுக்கியவரை பரிகசிக்கும் விடியல்...
பதுக்காதவர் புன்னகைக்கும் விடியல்...

நெஞ்சம் நிறைந்த விடியல்...
நெக்குருக நன்றி சொல்லும் விடியல்...

நல்லவருக்கான விடியல்...
நன்மை தரும் விடியல்...

புதிய விடியல்...
புதிய பாரதத்தின் விடியல்...
புத்தம் புதிய பாரதத்திற்கான விடியல்...

உறுதியான விடியல்...
உலகையே உசுப்பேத்தும் விடியல்...

பிரமாதமான விடியல்...
பிரதமரால் வந்த விடியல்...

தீவீரவாதம் அழும் விடியல்...
தெய்வம் தந்த விடியல்...

வாழிய...வாழிய...வாழியவே....

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP