ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, March 12, 2017

வண்ணன் கண்ணனோடு !!!

ஹோலி கொண்டாடுவோமா...

வண்ணமயமாய் கொண்டாடுவோமா...

வண்ணன் கண்ணனோடு,
கொண்டாடுவோமா ?!?

கண்ணனின்
அழகான
கருமையை,
உடலெங்கும்
அப்பிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
கைகளின்
செந்தாமரை வண்ணத்தை
மார்பில்
பூசிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
உதட்டுகளின்
பவளச்சிவப்பை
உதட்டில்
தடவிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
செந்தாமரைக் காலின்
சிவப்பை
தலையிலே
சூடிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
பீதாம்பரத்தின்
மஞ்சளை
இடையிலே
தேய்த்துக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
விரல்களின்
தாமரைச் சிவப்பை
நாக்கில்
உரசிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
பற்களின்
வெண்மையை
வேண்டிய இடத்தில்
தரித்துக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
நாவின்
இளஞ்சிவப்பை
அவனுக்கு பிடித்த இடத்தில்
ஒளித்துக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
குழலின்
கருமையை
கைகளில்
அள்ளி எடுப்போமா ?!?

கண்ணனின்
மயில் பீலியின்
வண்ணமெல்லாம்
கழுத்திலே
ஈஷிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
சலங்கையின்
வண்ணத்தை
கணுக்காலில்
தடவிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
வனமாலையின்
வர்ணமெல்லாம்
முதுகிலே
நிறைத்துக் கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
கௌஸ்துப மணியின்
வண்ணத்தை
தொடையில்
பூசிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
துளசியின்
பசுமையை
மூக்கிலே
பூசிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
அக்குளின்
வர்ணத்தை
வாயிலே
தேக்கி வைத்துக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
காது குண்டலங்களின்
வெண்மையை
பல்லில்
எடுத்துக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
ப்ரேமையின்
ஆனந்த வண்ணத்தை
தொண்டைக்குழியில்
சேமிப்போமா ?!?

கண்ணனின்
திருமறு மார்பின்
பழுப்பு வர்ணத்தை
உமிழ் நீரில்
கலந்திடவைப்போமா ?!?

கண்ணனின்
தாம்பூல
உமிழ்நீர் வண்ணத்தை
தொப்புளில்
பூசிக்கொள்வோமா ?!?

கண்ணனின்
ராசத்தின்
வெளிர் வெண்மையை
வயிற்றில்
ஒளித்துக்கொள்வோமா ?!?

போதுமா ?!?
தாங்குமா ?!?

இன்னும் வேண்டுமா ?!?

அப்போது இன்னும்
நிறைய நாமஜபம் செய் !!!

கண்ணனின்
சொத்தாக
உடனே மாறு !!!

இன்னும் நிறைய
வண்ணங்கள்
கண்ணனிடம்
உண்டே !!!

இனி எடுப்பதும்,
கொடுப்பதும்,
உன் வேலை...

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP