ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, March 8, 2017

தெய்வத் துகள் !

அடிப் பெண்ணே....
நீ தெய்வத் துகள்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ அண்டத்தின் ஆதாரம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ நாளைய விதை...

அடிப்பெண்ணே...
நீ அறிவின் ஆரம்பம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ மொழியின் அடையாளம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ அழகின் சான்று...

அடிப்பெண்ணே...
நீ குடும்பத்தின் சொத்து...

அடிப்பெண்ணே...
நீ தர்மத்தின் காவலாளி...

அடிப்பெண்ணே...
நீ ஆணின் தேவை...

அடிப்பெண்ணே...
நீ வாஞ்சையின் எல்லை...

அடிப்பெண்ணே...
நீ தியாகத்தின் சின்னம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ உறவின் பாலம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ தைரியத்தின் அம்சம்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ புனிதத்தின் ஊற்று...

அடிப்பெண்ணே...
நீ காதலின் வெற்றி...

அடிப்பெண்ணே...
நீ நீ தான்...

அடிப்பெண்ணே...
ஆணில்லாத பெண்ணும் ஜெயிக்கிறாள்...
பெண்ணில்லாத ஆண்
இழக்கிறான்...

அடிப்பெண்ணே...
நீ உயர்ந்தவள் என்பதை
நீ உணர்வாய்...

உனது வெற்றி
உன் மனதில்...

உன்னை தடுக்க
நீயே உண்டு...

அடிப்பெண்ணே...
உன்னை நான் வணங்குகிறேன்...
நீ இல்லாத உலகம்...
உலகமல்ல...
நீ பேசாத பாஷை...
பாஷையல்ல...

நீ தாய்...
நீ தாரம்...
நீ சகோதரி...
நீ மகள்...
நீ தோழி...
நீ மந்திரி...
நீ ராணி...

நீ இல்லாவிடில் இங்கே தெய்வங்களும் மரியாதை இழக்கும் !

நீ இல்லாவிடில் இங்கே
சிருஷ்டியும் நிற்கும் !

நீ இல்லாவிடில் இங்கே
தர்மமும் தடுமாறும் !

நீயே மனதின் பலத்தை
உலகிற்கு புரியவைக்க முடியும் !

நீ மனோ திடம் கொள்வாய்...
நீ உலகைக் காப்பாய்...
நீ அதர்மத்தை அழிப்பாய்...

நீ நல்லதோர் வீணை...
நீ நல்ல நிலம்...
நீ நல்ல ரசிகை...
நீயே வாழ்வை மலரச்செய்பவள்...
நீயே விடியல்...
நீயே நம்பிக்கை...

நீயே கடவுளின் செல்லம் !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP