ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, April 29, 2017

ராமானுஜர் ஆயிரம்

ஆயிரம் தலை,
ஈராயிரம் கண்களுடைய, ஆதிசேஷனான,
இளையாழ்வார் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம்...
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு,
ஆயிரம் ஆயிரம் சாகை
வேதத்தை விட ஏற்றம் தந்த
நம் கோயில் அண்ணன் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம்
கைங்கரியங்கள் செய்த
லக்ஷ்மணனான
உடையவர் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம்...
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரமான
கண்ணனைக் கண்ட
பலராமனான,
திருப்பாவை ஜீயர் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு
முன்னமே, நம்மாழ்வார்
கொண்டாடி மகிழ்ந்த
பவிஷ்யதாசார்யன் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி
நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம்
பக்தர்களுக்கு ஆசை ஆசையாய்
உபதேசித்த,
எம்பெருமானார் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம்
மைல்களை அக்கறையோடு
நடந்து வைணவத்தை வளர்த்த,
சடகோபன் பொன்னடி ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம்
சாத்தாத முதலிகளை
உலகிற்குத் தந்த,
ஜகதாசார்யன் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம் அடிகளுக்கு
அப்பால் சென்று
காஷ்மீரத்தில் சரஸ்வதியின் துக்கம் தீர்த்த
ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் மைல்கள்
ஆசையாய் நடந்து,
சம்பத்குமாரனை மீட்ட,
யதிராஜர் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம் இன்னல்களுக்கு
நடுவிலும், ஆயிரம் ஆயிரம் பகவத் கைங்கர்யங்கள் செய்த
லக்ஷ்மண முனி ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனபின் வந்த எமக்கும்
ஆயிரம் ஆயிரமாய் அருள் செய்யும் தேசிகேந்திரன் ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரம் ஆயிரம்
ஆண்டுக்கு பின் வரப்போகும்
எம் வம்சத்தார்க்கும்,
ஆயிரம் ஆயிரமாய் நன்மை செய்யப்போகும்,
காரேய் கருணை ராமானுஜருக்கு ஆயிரம் !
ராமானுஜா ! இன்னும் பலகோடி நூறாயிரம் ஆண்டு இரும் !

ஆயிரமாவாது திருநக்ஷத்திரம் காணும்
அற்புதன் ராமானுஜருக்கு,
ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி வந்தனங்கள் !!!

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP