ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, July 28, 2017

நீயும் ஆகலாம் கலாம் !

அப்துல் கலாம்...

லட்சியத்தில்
திடமிருந்தால்,
உலகமே உன்னை
திரும்பிப் பார்க் *கலாம்*
என்று வாழ்ந்தாரே !

உண்மையாய் உழைத்தால்,
நீ ஜனாதிபதி
மாளிகையில்
தங் *கலாம்*
என்று காட்டினாரே !

தேசத்திற்காய் சிந்தித்தால்,
எல்லோர்
மனங்களிலும்
தங் *கலாம்*
என்று நிரூபித்தாரே !

செய்தித்தாள் விற்று
படித்தாலும்,
கனவை நினைவாக்க
முயன்றால்
அணு விஞ்ஞானி
ஆ *கலாம்* என்றே
சொல்லித்தந்தாரே !

உன் வேலையை
நீ ஒழுங்காக செய்தால்,
இந்த தேசமே உன்னை
வணங் *கலாம்*
என்று வாழ்கின்றாரே !

பிறந்த மதம் எதுவாயினும்,
மற்றவரை மதித்து
நடந்தால், நீ
தெய்வத்தை
அனுபவிக் *கலாம்*
என்றே புரியவைத்தாரே !

அதனால் நீயும்
ஆகலாம் *கலாம்* !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP