ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, August 5, 2017

ஆளவந்தீரோ !!!

எம்மை ஆளவந்தீரோ !!!

ஆண்டாளின் ஆடியில்,
அவதரித்து எம்மை
ஆளவந்தீரோ !

உத்திராட நக்ஷத்திரத்தில்,
உலகம் முழுவதும்
ஆளவந்தீரோ !

காட்டுமன்னார்கோயிலில்
வந்து பகவானைக் காட்டி
ஆளவந்தீரோ !

நாதமுனிகளின்
பக்த சாம்ராஜ்ஜியத்தை
ஆளவந்தீரோ !

ஆக்கியாழ்வானின்
அட்டகாசத்தை அடக்கி,
ஆளவந்தீரோ !

ராணியின் பதிவிரதா
மஹிமையை நிரூபித்து
ஆளவந்தீரோ !

தூதுவளைக் கீரைக்கு
ஆட்பட்டு மணக்கால் நம்பியால்
ஆள வந்தீரோ !

பகவத்கீதையைக் கேட்டு உருகி,
அழகன் அரங்கன்
ஆள வந்தீரோ !

அரங்கனின் காதலில்,
அரங்கநாயகியின் அன்பில்,
காவியை ஆள வந்தீரோ !

நடமினோ அனந்தபுரம் என்ற
அரையரின் வார்த்தைக்கு,
அனந்தபத்மநாபனை ஆளவந்தீரோ !

ஆம் முதல்வன் இவன்
என்று எங்கள் யதிராஜனை
ஆளவந்தீரோ !

பெரியநம்பி,
திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி,
திருமாலையாண்டான்,
திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர்,
பெரிய திருமலை நம்பி,
போன்ற சிஷ்யரைக் கொண்டு,
ஸ்ரீவைஷ்ணவ சாம்ராஜ்யத்தை
என்றுமே ஆளவந்தீரோ !

மாறனேர் நம்பியைக் கொண்டு,
சாத்தாத முதலிகளையும்
ஆள வந்தீரோ !

ஆளவந்தாரே !
இன்று உமது திருநக்ஷத்திரம் !
ஒரு வரம் தாருங்கள் !

இதுவரை காமம் எங்களை ஆள்கின்றது !
கோபம் ஆள்கின்றது !
பயம் ஆள்கின்றது !
குழப்பம் ஆள்கின்றது !
கர்மவினை ஆள்கின்றது !

இனியாவது நீங்கள் மட்டுமே
எங்களை ஆள,
பூரணமாய் அருளுங்கள் !

ஆளவந்தாரே !
எம்மையும் ஆள்வீர் !
எம் வம்சத்தையும் ஆள்வீர் !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP