ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, August 6, 2017

தோழா ! தோழி !

என்னை அறிந்த தோழன்/தோழி...

நானே என்னை
மறந்தாலும்,
என்னை மறக்காத
தோழன்/தோழி...

என்னை எல்லோரும்
வெறுத்து ஒதுக்கினாலும்,
என்னை விட்டு
நீங்காத தோழன்/தோழி !

என்னால் ஒரு
பலனும் இல்லை
என்றாலும் என்னை
வெறுக்காத தோழன்/தோழி !

என்னுடைய தேவைகளை
சொல்லாமலே
அறிந்த தோழன்/தோழி !

என் மீது கொண்ட
அன்பை எக்காலத்திலும்
விடாத தோழன்/தோழி !

என் மீது பூரணமான
நம்பிக்கை வைத்த
உண்மையான தோழன்/தோழி !

என்னை உள்ளபடி
அறிந்தும், புரிந்தும்,
என்னோடு வாழும்
அன்பான தோழன்/தோழி !

என் குற்றங்களை
சரிசெய்யும், என்
தவறுகளை சுட்டிக்காட்டும்
தைரியமான தோழன்/தோழி !

என்னை எனக்கே
பிடிக்கவில்லை
என்றாலும், என்னை
ரசிக்கும் தோழன்/தோழி !

இப்படி ஒரு தோழன்/தோழி....
உனக்கும் உண்டே...

அதான் நம் கண்ணன்/கண்ணம்மா...

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP