ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, October 16, 2017

பட்டாசு வெடிப்போம் !

பட்டாசு வெடிப்போம் !

தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் ஒட்டகங்களை
வெட்டி மிருகவதை செய்யவில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள் பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் மதம் மாற்றும் கயமைத்தனம் செய்யவில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள் பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் எந்த நாட்டிலும்
தீவிரவாதம் செய்யவில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் எம் பணத்தில் எங்கள் சிவகாசி பட்டாசுகளை வாங்குகிறோம் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

எங்கள் பாட்டன், பூட்டன்,
தாத்தன் அப்பன் எல்லாரும்
பட்டாசு வெடித்தார்கள் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம்  !

நாங்கள் ஒரு நாளும்,
எங்கள் மதத்தை யார் மீதும் திணித்ததேயில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் வெளிநாட்டுக்
கம்பெனிகளின் கூலிக்காக விளம்பரங்களில் நடிப்பதில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் இயற்கையின் பாதுகாவலர்கள் !
நாங்கள் காக்கைக்கும் அன்னம் வைப்போம் !
நாங்கள் மரங்களையும் தொழுவோம் !
நாங்கள் பறவைகளையும், மிருகங்களையும், கடவுளின் உருவாய் வணங்குவோம் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் பட்டாசு வெடித்தோம் !
எம் பிள்ளைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் !
எங்கள் வம்சமே பட்டாசு வெடிக்கும் !

எங்கள் மூதாதையர்
சொன்ன விஷயங்களை
நாங்கள் செய்யக்கூடாது
என்று எந்த பொடிப்பயல்களும் சொல்ல அவசியமில்லை !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் எங்கள் ராமனுக்காகவும்,
எங்கள் க்ருஷ்ணனுக்காகவும்,
தீபாவளியைக் கொண்டாடுகிறோம் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

நாங்கள் ஜனவரி 1க்கு
கும்மாளமடிக்க பட்டாசு வெடிக்கவில்லை !
எங்கள் கலாசார பண்டிகையான
தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கிறோம் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்போம் என்பது,
எங்கள் காக்கைக் குருவிக்கும்,
எங்கள் தெரு நாய்களுக்கும்,
எங்கள் மரம் செடி கொடிகளுக்கும்,
நன்றாகவே தெரியும் !
அதனால் எங்கள் பாரதத்தில்,
எங்கள் தீபாவளிக்கு நாங்கள்
பட்டாசு வெடிப்போம் !

பட்டாசு வெடிப்போம் !
பல்லாயிரமாண்டு பாரம்பரியத்தை நாங்கள்
மாற்றிக்கொள்ள முடியாது !
அவசியமுமில்லை !
பட்டாசு வெடிப்போம் !
பட்டாசு வெடிப்போம் !
பட்டாசு வெடிப்போம் !

க்ருஷ்ண நாமம் சொல்லி பட்டாசு வெடிப்போம் !
ராம நாமம்
சொல்லி பட்டாசு வெடிப்போம் !

இந்து தர்மம் ஜெயிக்க பட்டாசு வெடிப்போம் !
பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம் என்று சொல்பவரின் முட்டாள்தானம் அழிய,
பட்டாசு வெடிப்போம் !

இனி யாரும் இந்து தர்ம விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாதென்று பட்டாசு வெடிப்போம் !

இந்த தேசம் இந்து தேசம் என்று சொல்லிச் சொல்லி பட்டாசு வெடிப்போம் !

இனி மூடர்கள் வாய் திறவாதிருக்க
"வந்தே மாதரம்",
"ஜெய் ஹிந்த்" என்று சொல்லிச் சொல்லி
பட்டாசு வெடிப்போம் !!!

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP