ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, December 21, 2009

நான் ஒரு கோபி !


ராதேக்ருஷ்ணாநான் ஒரு கோபி !


என் பெயர் !
கோபாலவல்லி . . .

வயது !
க்ருஷ்ணனை விடக் குறைவு . . .


படிப்பு !
 ராதா க்ருஷ்ண ப்ரேமை . . .

எடை !
க்ருஷ்ணனைத் தாங்கும் எடை . . .

உயரம் !
க்ருஷ்ணனுக்குப் பிடித்த உயரம் . . .

குலம் !
தொண்டர் குலம் . . .
 

என் சொந்த ஊர் !
 ப்ருந்தாவனம் . . .

என் தாயார் !
பக்தி தேவி . . .

என் தகப்பனார் !
ஞானம். . .

என் சகோதரி !
வைராக்யம் . . .

என் சகோதரன் !
நாம ஜபம் . . .  

என் தலைவி !
ராதிகாராணி . . .

என் ப்ரிய தோழிகள் !
கோதை,மீரா . . .

பிடித்த விளையாட்டு !
ராசக்ரீடை . . .

என் காதலன் !
அழகன் க்ருஷ்ணன் . . .

பிடித்த விளையாடுமிடம் !
தூய பெருநீர் யமுனைத்துறை . . .

பிடித்த விரதம் !
திருப்பாவை விரதம்

ரசித்துச் சாப்பிடுவது !
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண அதராம்ருதம் . . .

பிடித்த நடனம் !
ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனின்
பீதக ஆடை உடை தாழும்
நடனம்...

பொழுதுபோக்கு . . .
க்ருஷ்ணனைப் பற்றி
வம்பு பேசுவது...


பிடித்த வேலை . . .
க்ருஷ்ணனுக்குத் தெரியாமல்
வெண்ணையை ஒளிப்பது . . .

பிடிக்காதது !
க்ருஷ்ணன் என்னை
கண்டுகொள்ளாமலிருப்பது  . . .

தெரிந்தது !
க்ருஷ்ணனின் ப்ரேமை . . .

 தெரியாதது !
 க்ருஷ்ணனுக்குத் தெரியாமல்
வெண்ணையை ஒளிப்பது . . . 

தாங்கமுடியாதது !
க்ருஷ்ணனின் பிரிவு . . .

பிடித்த ஆடை . . .
க்ருஷ்ணன் உடுத்துக் களைந்தது . . .

வேண்டியது . . .
க்ருஷ்ணனின் ஆலிங்கனம் . . .

வேண்டாதது . . .
அகம்பாவம் . . .

அவசரத் தேவை !
க்ருஷ்ணனின் ஸ்பரிசம் . . .

அவசியத் தேவை !
க்ருஷ்ணனோடு ராசக்ரீடை . . .

பயப்படுவது !
மமகாரத்திற்கு . . .

பயப்படாதது !
பக்தி செய்வதற்கு . . .

பலம் !
க்ருஷ்ண பக்தி 

பலவீனம் !
 க்ருஷ்ணனின் அழகு . . .

ஆசைப்படுவது !
ராதிகாவின் வேலைக்காரியாக . . .

பிடித்த இசை !
கண்ணனின் குழலோசை . . .

பிடித்த சப்தம் !
ராதிகாவின் செல்லச் சிணுங்கல் . . .

பிடித்த கைங்கர்யம் !
ராதிகாவை அலங்காரம் செய்ய . . .

திருடுவது !
ராதிகா உடுத்திய ஆடையை !

 இரவில் தங்குவது !
சேவா குஞ்சத்தில் . . .

பகலில் தூங்குவது !
பர்சானாவில் . . .

பிடித்த உணவு !
ராதிகா க்ருஷ்ண உச்சிஷ்டம் . . .

பிடித்த மலை !
கோவர்தன கிரி . . .

பிடித்த நதி !
யமுனா . . .

பிடித்த ஊர் !
பர்சானா . . .விலாசம் !
பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ அம்மா திருமாளிகை . . . 
ராதே க்ருஷ்ணா சத் சங்கம் . . . 
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP