ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, September 15, 2010

ராதிகாவைத் தா !

ராதேக்ருஷ்ணா

ராதே . . . ராதே . . .

இந்தத் திருநாமத்திற்கு தான்
எத்தனை பலம் . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை ப்ரேமை . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை கருணை . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை வசீகரம் . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை அமைதி . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை அழகு . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை உரிமை . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை எளிமை . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை அன்பு . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தில் தான்
எத்தனை வாத்சல்யம் . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமத்தை
பகவான் க்ருஷ்ணனே
ஜபித்துக்கொண்டிருக்கிறான் . . .

ராதே . . . ராதே . . .
ப்ருந்தாவனமே இந்தத்
திருநாமத்தில் தான்
ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கிறது . . .

ராதே . . . ராதே . . .
இந்தத் திருநாமம்
பூமியில் உள்ளவர்களுக்குக்
கிடைக்காவிடில்,
க்ருஷ்ண ப்ரேமையே
தெரியாமல் போயிருக்கும் . . .

ராதே . . . ராதே . . .
ராதிகாவின் அவதாரம்
இந்தப் பூமியில் உள்ள
மனிதக்கூட்டத்திற்கு,
க்ருஷ்ண ப்ரேம ரசத்தை
புரியவைப்பதற்க்காகவே . . .

இன்று ராதாஷ்டமி . . .
க்ருஷ்ண ப்ரேமாஷ்டமி . . .
கோபிகா நாயகி அஷ்டமி . . .
பர்சானா ராணி அஷ்டமி . . .
ராசராசேஸ்வரி அஷ்டமி . . .
நிகுஞ்சேஸ்வரி அஷ்டமி . . .

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளில்
நாங்கள் வாழ்வது எங்கள் பாக்கியம் . . .

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
உன் திருவடிகளில் சமர்ப்பணம் . . .

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
எங்களின் நமஸ்காரங்கள் . . .

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
க்ருஷ்ணன் உனக்கு
என்ன தருவான் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
நீ க்ருஷ்ணனுக்கு
என்ன தருவாய் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
நாங்கள் என்ன தருவது ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
நீ என்ன தரப்போகிறாய் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
உன் தோழிகள் என்ன தருவார்கள் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
உன் தோழிகளுக்கு நீ என்ன தருவாய் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
என்ன வண்ணத்தில் வஸ்திரம்
உடுத்திக்கொள்ளப்போகிறாய் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளுக்கு
யசோதையும்,நந்தகோபரும்,
என்ன தருவார்கள் ?

ஹே ராதே . . .
உன் பிறந்தநாளில் யாரிடம்
சென்று ஆசிர்வாதம் வாங்குவாய் ?

ஹே ராதே . . .
இந்த பிறந்தநாளை
எங்களோடு கொண்டாட வருவாயா ?

எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து
நாங்கள் தரும் பிறந்தநாள் பரிசை
வாங்கிக்கொள்வாயா ?

வா . . .ராதே . . . வா
வா...உன் க்ருஷ்ணனோடு வா . . .
வா...உன் தோழிகளோடு வா . . .
வா...உன் பக்தர்களோடு வா . . .


உனக்காகக் காத்திருக்கிறோம் . . .


ஹே ராதே . . .
இந்த பக்தி இல்லாத ஏழைகளை
பக்தியில் பணக்காரர்களாக மாற்ற
தயவு செய்து வா . . .


ஹே ராதே . . .
இந்த ப்ரேமையில்லாத காமப்பிசாசுகளை
உன் தாசிகளாக்கிக்கொள்ள
கருணை கூர்ந்து வா . . .


ஹே ராதே . . .
இந்த அஹம்பாவிகளை சரி செய்து
க்ருஷ்ண கூட்டத்தில்
சேர்த்துவிட அன்போடு வா . . .


ஹே ராதே . . .
இந்தப் பாவக்கூட்டத்தை
க்ருஷ்ண ப்ரேம ரசத்தில்
திளைக்க வைக்க வா . . .


இந்த சுயநலக்கூட்டத்தை,
க்ருஷ்ணனுக்கு பிரியமானதாக
மாற்ற உரிமையோடு வா . . .


ஹே ராதே . . .
உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு
யாருமில்லை . . .


உன்னைத் தவிர இந்தக்
குழந்தைகளுக்கு கதியில்லை . . .


ஹே ராதே . . .
தயை கூர்ந்து அருள் செய் . . .


எங்களை மன்னித்து
உன் திருவடிகளில் இடம் கொடு . . .


க்ருஷ்ணா . . .
எங்களுக்கு ராதிகாவைத் தா . . .


க்ருஷ்ணா . . .
எங்களுக்கு ராதிகா வேண்டும் . . .


க்ருஷ்ணா. . .
இனியும் ராதிகாவையும்,
எங்களையும் தள்ளி வைக்காதே . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP