ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, November 5, 2010

கொண்டாடு . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

புத்தாடை தீபாவளி
கொண்டாடிவிட்டாய் !

பட்டாசு தீபாவளி
கொண்டாடிவிட்டாய் !

பலவித பலகார
தீபாவளி கொண்டாடிவிட்டாய் !

பலரோடு தீபாவளி
கொண்டாடிவிட்டாய் !

இந்த தீபாவளியை
கொஞ்சம் விசேஷமாகக் கொண்டாடு !

இந்த தீபாவளியை
நிறைய நாம ஜபம் செய்து
"நாம சங்கீர்த்தன தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
க்ருஷ்ணனை சரணாகதி செய்து
"சரணாகதி தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
கோபனாக / கோபியாக மாறி
"ப்ருந்தாவன தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
க்ருஷ்ணனிடம் ப்ரார்த்தனை செய்து
"பக்தி தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
அகம்பாவத்தை அழித்து
"ஞான தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . . 
 
இந்த தீபாவளியை
சுயநலத்தை கொன்றுபோட்டு
"வைராக்ய தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .


 இந்த தீபாவளியை
க்ருஷ்ணனோடு ஆடிப்பாடி
"ராச தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு
"ஸ்ரவண தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
பகவத் கீதையை பாராயணம் செய்து
"கீதா தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
பக்தர்களோடு கூடியிருந்து
"சத்சங்க தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளியை
குருவை ஸ்மரணம் செய்துகொண்டு
"சத்குரு தீபாவளியாக"
கொண்டாடு . . .

இப்படிக் கொண்டாடிப் பார் . . .

உன் இதயத்தில் தீபாவளி தெரியும் . . .
ஆம் . . .
தீபங்கள் வரிசையாக,
உன் இதயத்தில் ஆனந்தத்தைத் தரும் . . .

இதுவரை உடல் தீபாவளி கொண்டாடினாய் . . .

இந்த தீபாவளி
"ஆத்ம தீபாவளியாக"
இருக்கட்டும் . . .

ஆசிர்வாதங்கள் . . .
கொண்டாடு . . .

இந்த தீபாவளி
நிரந்தரமாக இருக்கட்டும் . . .

இது முடியவே வேண்டாம் . . .

இனி
"நித்ய தீபாவளி"
கொண்டாடுவோம் . . .

க்ருஷ்ணனை தினமும்
நினைத்தால்,பாடினால்,தரிசித்தால்
"நித்யமும் தீபாவளிதான்"

தீபாவளியே நீ வாழ்க . . .
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP