ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, August 26, 2011

வா ! வா ! தா ! தா !

ராதேக்ருஷ்ணா


சத்குரு சத்குரு வா வா . . .
குழந்தைக்கு பக்தி தா தா !

மீரா மீரா வா வா . . .
குழந்தைக்கு பஜனை தா தா !

சைதன்யா சைதன்யா வா வா . . .
குழந்தைக்கு நாமஜபம் தா தா !

ஆண்டாள் ஆண்டாள் வா வா . . .
குழந்தைக்கு மாலை தா தா !

கோபி கோபி வா வா . . .
குழந்தைக்கு ப்ரேமை தா தா !

மதுரகவி மதுரகவி வா வா . . .
குழந்தைக்கு சடகோபா தா தா !

ராமானுஜா ராமானுஜா வா வா . . .
குழந்தைக்கு சரணாகதி தா தா !

பத்மநாபா பத்மநாபா வா வா . . .
குழந்தைக்கு அனந்தபுரம் தா தா !

ப்ரஹ்லாதா ப்ரஹ்லாதா வா வா . . .
குழந்தைக்கு நரசிம்மா தா தா !

சுதாமா சுதாமா வா வா . . .
குழந்தைக்கு ஸ்நேகம் தா தா !

பார்த்தசாரதி பார்த்தசாரதி வா வா . . .
குழந்தைக்கு கீதை தா தா !

வராஹா வராஹா வா வா . . .
குழந்தைக்கு மடியை தா தா !

ஹயக்ரீவா ஹயக்ரீவா வா வா . . .
குழந்தைக்கு ஞானம் தா தா ! 
  
வரதா வரதா வா வா . . .
குழந்தைக்கு சிரிப்பை தா தா !

ஸ்ரீநிவாசா ஸ்ரீநிவாசா வா வா . . .
குழந்தைக்கு லட்டு தா தா !

ரங்கா ரங்கா வா வா . . .
குழந்தைக்கு மோக்ஷம் தா தா !

வைத்தமாநிதி வைத்தமாநிதி வா வா . . .
குழந்தைக்கு குருபக்தி தா தா ! 

விட்டலா விட்டலா வா வா . . .
குழந்தைக்கு அன்பைத் தா தா !

ஜகந்நாதா ஜகந்நாதா வா வா . . .
குழந்தைக்கு பலம் தா தா !

த்வாரகாதீசா த்வாரகாதீசா வா வா . . .
குழந்தைக்கு சக்தி தா தா !

வ்யாஸா வ்யாஸா வா வா . . .
குழந்தைக்கு வேதம் தா தா ! 

வால்மீகி வால்மீகி வா வா . . .
குழந்தைக்கு ராமாயணம் தா தா !

சுகப்ரும்மா சுகப்ரும்மா வா வா . . .
குழந்தைக்கு பாகவதம் தா தா !

பீஷ்மா பீஷ்மா வா வா . . .
குழந்தைக்கு ஸஹஸ்ரநாமம் தா தா ! 

நாதமுனி நாதமுனி வா வா . . .
குழந்தைக்கு திவ்யப்ரபந்தம் தா தா !

ராகவேந்திரா ராகவேந்திரா வா வா . . .
குழந்தைக்கு வைராக்யம் தா தா ! 

பெண்பிள்ளை பெண்பிள்ளை வா வா . . .
குழந்தைக்கு ரஹஸ்யம் தா தா ! 

நாம்தேவ் நாம்தேவ் வா வா . . .
குழந்தைக்கு அபங்கம் தா தா !

பட்டத்ரி பட்டத்ரி வா வா . . .
குழந்தைக்கு நாராயாணீயம் தா தா !

ஜயதேவா ஜயதேவா வா வா . . .
குழந்தைக்கு அஷ்டபதி தா தா ! 

துளசிதாஸ் துளசிதாள் வா வா . . .
குழந்தைக்கு சாலீசா தா தா !

ஆஞ்சநேயா ஆஞ்சநேயா வா வா . . .
குழந்தைக்கு தைரியம் தா தா ! 

தேவகி தேவகி வா வா . . .
குழந்தைக்கு நம்பிக்கை தா தா !

வசுதேவா வசுதேவா வா வா . . .
குழந்தைக்கு பொறுமை தா தா ! 

யசோதா யசோதா வா வா . . .
குழந்தைக்கு கயிறு தா தா ! 

நந்தகோபா நந்தகோபா வா வா . . .
குழந்தைக்கு ப்ருந்தாவனம் தா தா ! 

ராதே ராதே வா வா . . .
குழந்தைக்கு கிச்சா தா தா !

கிச்சா கிச்சா வா வா . . .
குழந்தைக்கு ராதே தா தா !

    

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP