ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, February 10, 2013

நான் யார் தெரிந்ததா ? ! ?

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
 நான் எத்தனை மூடனாக இருந்தாலும்
ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !நான் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும்
ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !நான் எத்தனை தவறு செய்தாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !நான் எத்தனை கொடூரமாக இருப்பினும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !
 
 
 
என்னிடம் நல்லவையே இல்லையென்றாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !
 
 
 
எனக்கு எத்தனை அவமானம் நேர்ந்தாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !
 
 
 
உலகமே என்னை ஒதுக்கினாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !எல்லோரும் என்னைக் கொண்டாடினாலும்
நான் என்றும் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து !எனது பக்தி பொய்யாகவே இருந்தாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்துதான் !
 
 
 
நான் வாழ்வில் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும்
நான் ஸ்ரீ பத்மநாபனின் சொத்து ! நான் பத்மநாபனின் சொத்து !
இது தான் என் அடையாளம் !


மற்ற எந்த அடையாளமும்
எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ! ! !


நான் யார் தெரிந்ததா ? ! ?

நீ யார் என்று புரிந்ததா ? ? ?
 

 நாம் வந்தது இதை
புரிந்துகொள்வதர்க்காகவே ! ! !
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP