ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, January 26, 2010

உன்னை விட்டு விலகும்...பாபமும்
உன்னை விட்டு விலகும் 

புண்ணியமும் 
 உன்னை விட்டு விலகும்

கோபமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

பொறாமையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

நோயும்
உன்னை விட்டு விலகும்

ஆரோக்யமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அழகும்
உன்னை விட்டு விலகும்

சுத்தமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அழுக்கும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அசிங்கமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அத்ருஷ்டமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

துரத்ருஷ்டமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அவமரியாதையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

மரியாதையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

பெருமையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

மானமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அவமானமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

துன்பமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

இன்பமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தூக்கமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

விழிப்பும்
உன்னை விட்டு விலகும்

கனவும்
உன்னை விட்டு விலகும்

கற்பனையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

காதலும்
உன்னை விட்டு விலகும்

நட்பும்
உன்னை விட்டு விலகும்

நம்பிக்கையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அவநம்பிக்கையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

அன்பும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தைரியமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

பயமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

கோழைத்தனமும்
உன்னை விட்டு விலகும் 

வீரமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பேச்சும்
உன்னை விட்டு விலகும் 

கேட்கும் திறனும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பயணமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பண்பும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

கேள்வியும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பதிலும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

சந்தேகமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

சண்டையும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

சமாதானமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பலமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பலவீனமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

குழப்பமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

குதூகலமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

குடும்பமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

விதியும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பழியும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

பசியும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

உணவும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

தாகமும்  
உன்னை விட்டு விலகும் 

தவிப்பும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

தன்மானமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

தன்னம்பிக்கையும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

தடுமாற்றமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

தயையும்
உன்னை விட்டு விலகும் 

விரோதமும் 
உன்னை விட்டு விலகும் 

காமமும்

உன்னை விட்டு விலகும்

கஞ்சத்தனமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

வளமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

வலியும்
உன்னை விட்டு விலகும்

வனப்பும்
உன்னை விட்டு விலகும்

வயிற்றெரிச்சலும்
உன்னை விட்டு விலகும்

கடனும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தனமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தானமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

உலகமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

உழைப்பும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தாழ்வு மனப்பான்மையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தன்னடக்கமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தயக்கமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

வெட்கமும்
உன்னை விட்டு விலகும்

சொந்தங்களும்
உன்னை விட்டு விலகும்

தாயும்
உன்னை விட்டு விலகுவாள்

தந்தையும்
உன்னை விட்டு விலகுவார்

சகோதரனும்
உன்னை விட்டு விலகுவான்

சகோதரியும்  
உன்னை விட்டு விலகுவாள்

கணவனும்
உன்னை விட்டு விலகுவான்

மனைவியும்
உன்னை விட்டு விலகுவாள்

குழந்தையும்
உன்னை விட்டு விலகும்

நினைவும்
உன்னை விட்டு விலகும்

நிம்மதியும் 
உன்னை விட்டு விலகும்


உயிரும் 
உன்னை விட்டு விலகும்


மூச்சும் 
உன்னை விட்டு விலகும்


நீயும் 
உன்னை விட்டு விலகுவாய் 


அனால் என்றும் விலகாத ஒன்று 
உன்னுடன் நிரந்தரமாக உண்டு 

உன் உடலை விட்டு நீ போனாலும் 
அது  உன்னுடன் உண்டு 

உலகில் உள்ள அனைத்துமே  
உன்னை விட்டு விலகினாலும்
விலகாத ஒன்று உண்டு 

அது உன் க்ருஷ்ணன் மட்டுமே..

எதற்காகவும் அவன் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை 
என்றும் அவன் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை 
யாருக்காகவும் அவன் உன்னை விட்டுப் பிரிவதும் இல்லை உன் க்ருஷ்ணனை மட்டும்  திடமாக பற்றிக் கொள்...      


 


  

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP