ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, January 28, 2010

இன்று மாறலாம்

  ராதேக்ருஷ்ணா!!!


"இன்று" என்பது மிகப் பலமுடையது 

"இன்று" எல்லாவற்றையும் மாற்றக் கூடியது 

"இன்று" புதியதாகப் பிறந்துள்ளது 

"இன்று" மிகவும் விசேஷமானது 

இன்று என்பது நேற்றைய மிச்சம் அல்ல 

இன்று என்பது நாளைய தொடக்கம் 

இன்று எத்தனையோ மாறலாம் 

இப்படி யோசித்துப் பார்

நேற்றைய விரோதங்கள் இன்று மாறலாம் 

நேற்றைய தோல்விகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய அவமானங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய சண்டைகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பிரச்சனைகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய குழப்பங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பொறாமை இன்று மாறலாம்

நேற்றைய நஷ்டங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய வியாதிகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பலவீனங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய மனோபாரங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பகைகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய ஏமாற்றங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய ஜன்ம கர்ம வினைகள்
இன்று மாறலாம்

நேற்றைய தொந்தரவுகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய காமம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பாபங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய தோல்வி மனப்பான்மை  
இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கெட்ட பழக்கங்கள் 
இன்று மாறலாம்

நேற்றைய காயங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பிரிவு இன்று மாறலாம்

நேற்றைய மனக்கசப்புகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய அழிவுகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய விரோதி இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கனவுகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கற்பனைகள்  இன்று மாறலாம்

நேற்றைய எதிர்ப்பார்ப்புகள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய உலகம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய மாற்றம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பழையது இன்று மாறலாம்

நேற்றைய புதியது இன்று மாறலாம்

நேற்றைய சிந்தனை இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பயம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய எண்ணங்கள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கோபம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய மௌனம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய சோம்பேறித்தனம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய இழப்பு இன்று மாறலாம்

நேற்றைய துன்பம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய துரதிஷ்டம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய நாஸ்திகம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கேள்வி இன்று மாறலாம்

நேற்றைய தேடல் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய முட்டாள் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பைத்தியம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய தீவிரவாதி இன்று மாறலாம்

நேற்றைய தீவிரவாதம் இன்று மாறலாம்

நேற்றைய பிரிவினை இன்று மாறலாம்

நேற்றைய கெடுதல்கள் இன்று மாறலாம்

மாறட்டுமே எல்லா கெட்டவைகளுமே   இன்று மாறட்டுமே 

எல்லா கெட்டவர்களும் இன்று மாறட்டுமே 

எல்லா குழப்பங்களும் இன்று மாறட்டுமே 

எல்லா பைதியகாரத்தனங்களும் இன்று மாறட்டுமே

நீ உன் புத்தியினால் நல்ல மாற்றங்களை கெடுக்கிறாய்     

இன்று எல்லாம் மாறுவதற்கு பல கோடி சந்தர்பங்கள் உண்டு

இதுவரை நேற்றைய எச்சத்தில் வாழ்ந்து வீண் ஆனாய் 

இதுவரை நாளைய கற்பனையில்
 சிறகடித்து தோற்றுப் போனாய்   

இன்று முதல் 
இன்று வாழ் 

இன்று முதல் 
இன்று அன்பு செய் 

இன்று முதல் 
இன்று உண்மையாக இரு 

இன்று முதல் 
இன்று உழை 

இன்று முதல் 
இன்று ஷ்ரத்தையோடு இரு 

இன்று முதல் 
இன்று பணிவோடு இரு 

இன்று முதல் 
இன்று கோபப்படாமல் இரு 

இன்று முதல் 
இன்று சோம்பேறித்தனத்தை விடு 

இன்று முதல் 
இன்று கெட்ட பழக்கங்களை விடு 

இன்று முதல் 
இன்று நாமஜபம் செய் 

இன்று முதல் 
இன்று பக்தி செய்

இன்று முதல் 
இன்று சரணாகதி செய் 

இன்று வாழ்க்கையின் நாள்
இன்று மாறுதல் ஆரம்பம் 
இன்றிலிருந்து மாறுதல் உண்டு

இன்றே உன் பலம்

இன்றே உன் வாழ்க்கை

இன்றே உன் நம்பிக்கை

இன்றே உன் தேவை

இன்றே உன் வெற்றி


இனி
நேற்றில்லை;நாளையில்லை;
இன்று மட்டுமே!
  

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP