ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, October 17, 2009

உன்னதமான நாள் இன்று ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா


ஹே பக்த ஜனங்களே !
நம்முடைய புவன சுந்தரனாகிய
கலியுக வரதனாகிய
ராதிகா ரமணநாகிய
பகவான் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன்
நரகனை வதம் செய்து
16100 உத்தம ஸ்திரீ ரத்தினங்களை
விடுதலை செய்து
அவர்களுக்கு தன் தரிசனத்தைத்
தந்து அவர்களை தன்னுடையவர்களாக
ஏற்றுக்கொண்ட நல்ல நாள் இது.

உன்னையும் க்ருஷ்ணன்
தன் சொத்தாக ஏற்றுக்கொள்ளும்
உன்னதமான நாள் இன்று ! ! ! 


ஆதலால் நாமும் பஜனை செய்து
நம்முடைய நாயகனை ஆடிப் பாடி
கொண்டாடி மகிழ்வோம் வாருங்கள் ! ! !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP