ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, October 19, 2009

உன் மனம் !
ராதேக்ருஷ்ணா


உன் மனம் பறந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.
அதை கருடனாக மாற்ற க்ருஷ்ணனிடத்தில் ப்ரார்த்தனை செய் !


உன் மனம் காடாகத்தான் இருக்கிறது.
அதை ப்ருந்தாவனமாக மாற்ற ராதையிடம்
சரணாகதி செய் !


உன் மனம் பாம்பு போல்தான் இருக்கிறது.
அதை ஆதிசேஷனாக மாற்ற
ஸ்வாமி ராமானுஜரிடத்தில் கதறியழுது
ப்ரார்த்தனை செய் !


உன் மனம் ஆடிக்கொண்டுதான் 
இருக்கிறது.
அது ஊஞ்சலாக மாறி, அதில்
ராதையும், க்ருஷ்ணனும் ஆடுவதற்கு
கோபிகைகளிடம் வரம் கேள்!


உன் மனம் கல்லாகத்தான் இருக்கிறது!
அதை திருமலையில் படியாகக் கிடக்க
குலசேகர ஆழ்வாரிடத்தில் பக்தியுடன்
விண்ணப்பம் செய் !


உன் மனம் மலையாகத்தான் இருக்கிறது!
அதை கோவர்தனமாக மாற்ற
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்யரிடத்தில்
ரகசியமாக ப்ரார்த்தனை செய்!


உன் மனம் பைத்தியமாகத்தான் இருக்கிறது!
அதை க்ருஷ்ண பைத்தியமாக
மாற்ற சுகப்ரும்ம மஹரிஷியிடத்தில்
ப்ரேம பாடம் கற்றுக் கொள் !உன் மனம் மரமாகத்தான் இருக்கிறது!
 அதில் "ராதாக்ருஷ்ணன்" ரூபம் உண்டாக
குருஜீ அம்மாவிடம்
திடமான நம்பிக்கை கொள் !0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP