ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, August 11, 2012

உன்னிஷ்டப்படி !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 விட்டலா . . .
உன்னைப் பார்க்க வருகிறோம் !
 
 
 விட்டலா . . .
உன் திருவடியை தரிசிக்க வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
உன் திருவடியைப் பிடிக்க வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
உன் திருவடியில் சரணமடைய வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
உன் குழந்தைகள் ஆசையோடு வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
ஒன்றும் அறியாத முட்டாள்கள் வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
பக்தியை அனுபவிக்க வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
உன் தரிசனம் எங்களுக்கு தருவாய் !
 
 
 விட்டலா . . .
உனது பண்டரீபுரத்தில் நடக்க அனுமதி தா !
 
 
விட்டலா . . .
உன் பக்தர்களின் கூட்டத்தில் இடம் தா !
 
 
விட்டலா . . .
எங்கள் இதயத்தில் நீ வர நாங்கள் வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
எங்கள் குற்றங்களை மன்னித்துவிடு !
 
 
விட்டலா . . .
எங்களுக்கு நல்ல புத்தியைக் கொடு !
 
 
விட்டலா . . .
நீ ரசிக்கும் ஒரு பக்தியை எங்களுக்குத் தா !
 
 
விட்டலா . . .
துகாராம் போலே நாங்கள் மாற வரம் தா !
 
 
விட்டலா . . .
சக்குபாய் போலே உன்னைக் கட்ட கயிறு தா !
 
 
விட்டலா . . .
நாமதேவர் போலே உனக்கு 
 சப்பாத்தி தர அனுமதி தா !
 
 
விட்டலா . . .
சிவாஜி போலே உனக்குக்
கைங்கர்யம் செய்ய பலம் தா !
 
 
விட்டலா . . .
சோகாமேளர் போலே உனக்கு
அன்னம் தரும் ஆசை தா !
 
 
விட்டலா . . .
கானோபாத்ரா போலே உன்
கோயில் மரமாய் நிற்க ஞானம் தா !
 
 
விட்டலா . . .
ஞானேஸ்வரர் போலே உன்னை
வசப்படுத்த வைராக்யம் தா !
 
 
 விட்டலா . . .
கோமாபாய் போலே உனக்கு
ரொட்டி தர மனது தா !
 
 
விட்டலா . . .
கோரா கும்பரைப் போலே
உன்னைத் தம்பியாக்க சக்தி தா !
 
 
விட்டலா . . .
நீ சந்தோஷப்படும்படி வாழும்
நல்ல எண்ணங்கள் தா !
 
 
 இத்தனையும் நீ தருவாய் என
உன் அருகில் ஆசையாய் வருகிறோம் !
 
 
விட்டலா . . .
நீயே எங்களின் நாயகன் . . .
 
 
வருகிறோம் . . .உன்னிஷ்டப்படி !
தருவாய் தரிசனம் . . . ருக்குமாய் இஷ்டப்படி !
 
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP