ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, August 14, 2012

பார்த்துவிட்டேன் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
தன்னைத் தொடச்சொல்லி
ஆனந்தம் தரும்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 
தன்னடக்கம் உள்ளவருக்கே
எளியவனான
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 
தரணியெல்லாம் புகழும்
சந்திரபாகா நதிக்கரையில்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 
புண்டலீகனுக்காக நிற்கும்
த்வாரகாநாதனான
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !இடுப்பில் கையை வைத்திருக்கும்
சாக்ஷாத் மன்மத மன்மதனான
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !ருக்குமாயியின் ப்ரிய நாயகனான
செங்கல் மேல் நிற்கும் வரதனான
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 
தன்னைத் தேடுபவரைத்
தான் தேடிச் செல்லும் சுலபனான
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 
அவன் என்னை நினைத்தான் !
அவன் என்னை அழைத்தான் !
அவன் தன்னைத் தந்தான் !
 
 
அடியேனை அவனே பார்க்கவைத்தான் !
அடியேனை அவனே தொடவைத்தான் !
அடியேனை அவனே ஆட்கொண்டான் !
அடியேனை அவனே ரக்ஷிக்கின்றான் !
அடியேனை அவனே போஷிக்கின்றான் !
 
 
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் . . .
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் . . .
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் . . .
 
 
ஆகாயமே . . . அடியேன்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
காற்றே . . . அடியேன்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
நெருப்பே . . . அடியேன்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
ஜலமே . . . அடியேன்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
பூமியே . . . அடியேன்
விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
 ஹே பண்டரீபுரமே !
அடியேன் விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !


ஹே சந்திரபாகா !
அடியேன் விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
ஹே பறவைகளே !
அடியேன் விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
ஹே விதியே !
அடியேன் விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 
 
ஹே ஊழ்வினையே !
அடியேன் விட்டலனைப் பார்த்துவிட்டேன் !
 உன்னால் இனி என்ன செய்யமுடியும் !
 
 
வா . . .நீயா , நானா என்று பார்க்கலாம் !
 நீயும் எத்தனை நாள் தான் என்னை
ஆட்டுவிப்பாய் . . .


இனி என் முறை . . .
இனி நானே உன்னை ஆட்டுவிப்பேன் . . . .


ஹே ஊழ்வினையே . . .
இதோ என் விட்டலனைப் பார்த்த
அபரிமிதமான பலத்தோடு
உன்னை ஜயிக்க வந்திருக்கிறேன் !என்னைக் கண்டு ஓடாதே . . .
என்னைக் கண்டு ஒளியாதே . . .


ஊழ்வினையே . . .
வா . . .
நீ அல்லது நான் . . .
 
 
இன்றே முடிவு செய்வோம் . . .
 


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP