ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, November 24, 2009

உன் க்ருஷ்ணனின் ஆசை !


ராதேக்ருஷ்ணா


 சரியாக நினை ! சரியாகப் பேசு !

 இப்படி நினைத்துப் பார் !
இப்படி உனக்குள் பேசிப் பார் ! 

என் க்ருஷ்ணனின் க்ருபையால்
நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் !

என் க்ருஷ்ணனுடைய ஆசிர்வாதத்தால்
 உடம்பு தெம்பாக இருக்கிறது !

என் க்ருஷ்ணனுடைய அனுக்ரஹத்தால் 
என் வாழ்க்கை நன்றாகச் செல்கிறது !

என் க்ருஷ்ணனுடைய அருளால்  
என் மனது நிம்மதியாக உள்ளது !

 என் க்ருஷ்ணனுடைய க்ருபையால்
குடும்பம் சௌக்கியமாக இருக்கிறது !

என்னுடைய க்ருஷ்ணனுடைய கருணையால்
என் வியாதி இப்போது குறைகின்றது !

என் கோபம் க்ருஷ்ண பக்தியால்
இப்போது நன்றாக குறைந்துவருகிறது ! 

 என் க்ருஷ்ணனால், என்னுடைய
 பிரச்சனைகள்  தீர்ந்துகொண்டிருக்கிறது !

 என் க்ருஷ்ணனின் வழிகாட்டுதலோடு
கடமைகளை நன்றாகச் செய்கிறேன் !

என் க்ருஷ்ணன், என் தேவைகளை
அழகாகப் பூர்த்தி செய்கின்றான் !

என் க்ருஷ்ணனால், வீட்டில் இப்பொழுது எல்லோரும்
 சமாதானமாக இருக்கிறோம் !

என் க்ருஷ்ணனால், நான் வேலை 
செய்யுமிடத்தில் ஒழுங்காக 
வேலைகளை கவனிக்கிறேன் !

 என் க்ருஷ்ணனுடைய க்ருபாகடாக்ஷத்தால்
என் புத்தி இப்போது தெளிவாக இருக்கிறது !

 என் க்ருஷ்ணனுடைய அன்பினால்
என் மனது நிறைந்திருக்கிறது !

என் க்ருஷ்ணனுடைய கவனிப்பால்
என் வாழ்க்கை நன்றாகவே இருக்கும் !

என் க்ருஷ்ணன் என் குழந்தைகளை
பக்தியில் நன்றாக வாழவைப்பான் !என் க்ருஷ்ணன் எனக்கு பக்தர்களை
குழந்தையாகத் தருவான் !

என் க்ருஷ்ணன் எனக்கு நிறைய
சத் விஷயங்களைச் சொல்லிக் கொடுக்கிறான் !

என் க்ருஷ்ணன் ஒருநாளும்
என்னை தவறான வழியில் போகவிடமாட்டான் !

 என் க்ருஷ்ணன் எனக்கு அகம்பாவம்
வராமல் காப்பாற்றுவான் !

என் க்ருஷ்ணன் என் மனதை
பக்தியில் திளைக்க வைக்கிறான் !

என் க்ருஷ்ணன் என்னை எப்போதும்
நாமஜபம் செய்ய வைக்கிறான் !

என் க்ருஷ்ணன் என் குடும்பத்தை
என்றும் நன்றாகவே வைப்பான் ! 


 என் க்ருஷ்ணன் என்னைக் கெட்டப்
பழக்கவழக்கங்களிலுருந்து மீட்டுவிட்டான் !

என் க்ருஷ்ணன் என் மனதின் 
கவலைகளை அழித்துவிட்டான் !

என் க்ருஷ்ணன் என்னை
 நன்றாக தூங்கவைப்பான் !

என் க்ருஷ்ணன் என்னை காலையில்
தெம்பாக எழுந்திருக்க வைப்பான் !

 என் க்ருஷ்ணன் எனக்கு நல்ல
கணவனைத் தருவான் !

என் க்ருஷ்ணன் எனக்கு நல்ல
மனைவியைத் தருவான் !

என் ராதிகாராணியின் ஆசைப்படி
என் க்ருஷ்ணனை அனுபவிப்பேன் ! 

இப்படியெல்லாம் உன் நினைவுகள்
மாறினால் சத்தியமாக
உன் வாழ்வு ஆனந்தமாக மாறும் !

இதைச் செய் !
உடனே செய் !
இப்பொழுதே செய் !

நீ நன்றாக இருக்கவேண்டும் !
இதுவே உன் க்ருஷ்ணனின் ஆசை !

நிறைவேற்றுவாயா  ! ! ! 

உன் க்ருஷ்ணனின் ஆசையை,
உன் க்ருஷ்ணனுடைய ஆசீர்வாதத்தால்,
சத்தியமாக நிறைவேற்றுவாய் !


 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP