ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, February 4, 2012

இனியும் பொறுக்கமுடியாது ! ! !


ராதேக்ருஷ்ணா

ஸ்வாமி ராமானுஜா . . .
நான் என்ன செய்யட்டும் ?

இந்த பாரதத்தில்
மதமாற்றத்தை தடை செய்ய
நான் என்ன செய்யட்டும் ?

இந்த ஏழை ஜனங்களை
ஏமாற்றி மதம் மாற்றுபவரை
திருத்த நான் என்ன செய்யட்டும் ?

இந்து மதத்தை இழிவாகப் பேசும்
மதம் மாறினவர்களை சரி செய்ய
நான் என்ன செய்யட்டும் ?

இந்துக்களின் மனதைப் புண்படுத்தி
அதில் குளிர் காய்பவர்களை
தடுத்து நிறுத்த நான் என்ன செய்யட்டும் ?

இந்து தெய்வங்களைத்
தரக்குறைவாகப் பேசுபவர்களுக்கு
சரியான பாடம் கற்பிக்க
நான் என்ன செய்யட்டும் ?

ஐயோ . . .
என்னால் முடியவில்லை . . .

இந்த மதமாற்றத்தைப்
பார்த்துக்கொண்டு
ஊமையாய் இருக்க
என்னால் முடியவில்லை . . .

ராமானுஜா . . .
என் உயிரை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
என்னை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
என் புண்ணியத்தை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
என் பக்தியை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
என் நாமஜபத்தை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
என் வம்சத்தை எடுத்துக்கொள் . . .

ராமானுஜா . . .
ஏதாவது செய் . . .
மத மாற்றத்தை அழித்துப்போடு . . .
மதம் மாறினவர்களை சரி செய் . . .

ராமானுஜா . . .
உன் இந்து தர்மத்தைக் காப்பாற்று . . .

நான் இந்துஸ்தானத்தை
சீக்கிரம் பார்க்க தவிக்கிறேன் . . .

அதைப் பார்த்தவுடன்
என் மூச்சு நின்று போகட்டும் . . .

என் குரல் கேட்கிறதா . . .
என் அழுகை புரிகிறதா . . .
என் வலி தெரிகிறதா . . .

ராமானுஜா . . .
வா. . .வா. . . வா. . .

உன் இந்துதர்மத்தை
அசிங்கப்படுத்துகிறார்கள் . . .

இனியும் பொறுக்கமுடியாது ! ! !

உத்தரவிடு . . .
உண்மையை உலகிற்கு புரியவை . . .

இந்துவை வாழவை . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP