ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, July 23, 2012

நான் அறியேன் . . .

ராதேக்ருஷ்ணாதிருவனந்தபுரத்தில்
இருக்கிறேன் . . .எல்லா இடர்களையும்
கெடுக்கும் பத்மநாபனின்
அந்தப்புரத்தில் இருக்கிறேன் !இன்று போய் புகுவாய்
என்று நம்மாழ்வார் சொன்ன
அனந்தபுரியில் இருக்கிறேன் !பாகவத ப்ரியனான
பத்மநாபன் படுத்திருக்கும்
ஸ்யானந்தூரத்தில் இருக்கிறேன் !விண்ணோர் அகப்பணி செய்து
அனந்தனின் அருளுக்காக ஏங்கும்
அனந்தபுரத்தில் இருக்கிறேன் !ஆராட்டு நாயகனின், வேட்டைக்காரனின்
விந்தையான திருவனந்தபுரத்தில்
சுகமாய் இருக்கிறேன் !


ராமானுஜரை இரவோடு இரவாக
திருக்குறுங்குடியில் கொண்டு விட்ட
திருடனின் புரத்தில் இருக்கிறேன் !


ஒன்றரை லக்ஷம் கோடி கொண்ட,
அகிலாண்ட கோடி ப்ரும்மாண்ட
நாயகனின் அருகில் இருக்கின்றேன் !


த்வாரகையிலிருந்து ஓடி வந்து,
அனந்தன் காட்டில் ஒளிந்திருக்கும்
மாயனின் ஊரில் இருக்கிறேன் !


பதினெட்டு மைல் த்ரிவிக்ரமன்,
பதினெட்டு அடியாய் சுருங்கி வாமனான
உத்தமனின் புரியில் இருக்கிறேன் !


கண்ணும்,கையும்,காலும் தாமரையான,
கையில் தாமரையோடு சயனிக்கும்
தாமரையாள் கேள்வனோடு இருக்கிறேன் !இன்னும் எத்தனை நாள்
பத்மநாபன் என்னை இங்கே
வைத்திருப்பானோ ?
அவனே அறிவான் . . .
நான் அறியேன் . . .


திரு அனந்த புரம் . . .
திருவுக்கும் அந்தப்புரம் . . .
அனந்தனுக்கும் அந்தப்புரம் . . .
பத்மத்திற்கும் அந்தப்புரம் . . .
பத்மநாபனுக்கும் அந்தப்புரம் . . .இந்த கோபாலவல்லிக்கு ஆனந்தபுரம் . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP